"Keď vzťah lieči" - modul I.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 1. 2023 do 27. 1. 2023

Miesto akcie: on-line ZOOM


Pre koho je workshop určený:

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií

Východiskové princípy:

-Vzťahová väzba

-Dynamický smer

-Vzťahová psychoterapia

Zámer workshopu:

Zámerom workshopu je predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu. Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa prejavuje a ako s ňou pracovať v pomáhajúcich profesiách. Zámerom je tiež diferencovať prístup k rozličným problémom v správaní. Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať a lepšie porozumieť svojim pracovným modelom, zároveň si uvedomiť, ako ich a zároveň aj klientov tieto modely ovplyvňujú a limitujú.

Ciele workshopu:

- Vedieť si odpovedať na otázku: Kto je klientom? (dieťa, rodič, rodina), čiže pre koho budeme pracovať a zvoliť adekvátne metódy

- Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi s rozličnými problémami v správaní

- Porozumieť pojmu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich profesiách

- Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi rôznych vekových skupín

- Vedieť si stanoviť cieľ stretnutí

- Zistiť, ako odolávať tlaku a zachovať si svoju profesionalitu

Workshop je rozdelený do 3 modulov:

Modul I.:

- význam vzťahu a jeho úloha vo vývine

- attachment a jeho aktivácia

- identifikácia typov vzťahových väziev v správaní dieťaťa a matky (primárneho opatrovníka)

- identifikácia, kto bude klientom a formulácia problému z pohľadu vzťahovej väzby

- diagnostika vzťahovej väzby

- oba dni sú popretkávané praktickými cvičeniami a kazuistikami lektoriek

Modul II.:

- vedenie rozhovoru s rodičom s cieľom identifikácie vzťahovej väzby

- trojuholník intrapsychického konflitku

- praktický tréning modelových situácií

- štruktúra vs. neštruktúra

- vývinové štádiá Ericksona a Mahlerovej, ich identifikácia pri práci s rodičom/dieťaťom a prečo to vlastne robíme

- vedenie rozhovoru s rodičom, na čo si dať pozor a čo sledovať

- schopnosť odlíšiť potreby rodiča a potreby dieťaťa, naplnenie aspoň čiastočne potrieb rodiča a získanie ho pre spoluprácu

Modul III.:

- príprava na stretnutie s dieťaťom

- praktický nácvik 1. stretnutia

- čo je potrebné si všímať a prečo na prvých stretnutiach

- stanovovanie si hypotéz a cieľov práce

- vývinová trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa

- obrany, ich identifikácia práca s nimi

- postupnosť krokov v terapeutickej práci s dieťaťom

- komunikácia s dieťaťom podľa jeho emocionálnej zrelosti a nie podľa kognitívnej

- čo znamená používať jednotlivé techniky, kedy ich používať a čo je ich cieľom

- prečo sa s deťmi v procese hráme

- príprava na ukončenie terapie

Lektori: PhDr. Alena Oravcová, Mgr. Beáta Sklenárová

Obe ukončili dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii certifikátom v psychoterapii a dlhodobý výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov. Ich profil si môžete pozrieť na stránke www.branabeala.sk

Cena: Pri absolvovaní všetkých modulov cena 110€

Pri absolvovaní jedného z modulov cena 130€

Dátum a čas:

Modul I. 26. - 27. 01.2023 od 9:00 – 15:30

Modul I. 02. - 03.02.2023 od 9:00 – 15:30

Modul II. 02. – 03.03.2023 od 9:00 – 15:30

Modul III. 13. – 14.04.2023 od 9:00 – 15:30

Miesto konania: on-line na platforme ZOOM

Podrobnosti s inštrukciami k on-line stretnutiu vám budú odoslané na mail týždeň pred termínom workshopu.

Počet účastníkov je limitovaný, o zaradení do workshopu rozhodne poradie doručenia vyplnenej prihlášky, na základe ktorej Vám odošleme potvrdenie o účasti na workshope s údajmi k platbe.

V prípade záujmu nám píšte na mail: ozbranabeala@gmail.com a následne Vám odošlem prihlášku na vyplnenie a tým aj rezervovanie miesta.

Tešíme sa na stretnutie

Tím OZ Brána BeAla

« predchádzajúci príspevok
pracovná pozícia psychológa v psychologickej ambulancii
nasledujúci príspevok »
"Keď vzťah lieči" - modul I.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!