workshop "Liečivá sila rozprávok"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 27. 5. 2023 do 27. 5. 2023

Miesto akcie: Štúdio Jakaí, Bakošova 1, Bratislava, Lamač


Téma rozprávok a príbehov v psychoterapii nie je nová, ale je stále aktuálna a lákavá. Cez optiku existenciálnej analýzy si priblížime rozprávku ako fenomén, ktorý má dôležité a nezastupiteľné miesto v detskom svete a skrýva v sebe zmysluplnosť na mnohých úrovniach bytia. Spoločne sa pozrieme na to, aký má význam pri vývine dieťaťa. Ako, kde a kedy sa dajú rozprávkové motívy tvorivo využiť v procese terapie. Dôležitý bude vlastný prežitok a dotknutie sa detského sveta fantázie, intuície a blízkosti. Cez imagináciu bude poskytnutý priestor stretnutia sa so svojím vnútorným dieťaťom. Povieme si, ako môžeme jednoducho vytvárať príbehy šité deťom na mieru ich ťažkostiam. Ako prerobiť rozprávkový motív na relaxáciu či imagináciu, ako spoločne s dieťaťom „snívať“ jeho vlastnú rozprávku…

Workshop je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Workshopom vás bude sprevádzať:

Mgr. Katarína Šurdová

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Trvanie workshopu:

27.5.2023 od 09:00 – 17:00

(Organizátor zabezpečí malé občerstvenie,

obed je vo vlastnej réžii.)

Max. počet účastníkov workshopu je 18.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese:

prihlaska@slea.sk

Do prihlášky uveďte svoju profesiu.

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na

potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné

miesto a až potom uhraďte účastnícky

poplatok.

Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

• zaplatený do 21.5.2023: 85 €

(členovia SLEA Slovensko, členovia

SPS a SKP, rodičia na MD, študenti dennej

formy štúdia 80 €)

• zaplatený po 21.5.2023: 90 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol uveďte 072023,

do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu

môžete namiesto seba poslať náhradníka.

Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

« predchádzajúci príspevok
2v1: Inovačné vzdelávanie v multidiscip. spolupráci & medzin. akredit. vzdelávanie ICCP "V dialógu"
nasledujúci príspevok »
workshop "Nenávidím ťa – neopúšťaj ma!"


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!