Partner ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v partnerstve - OBSADENÉ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 5. 6. 2023 do 6. 6. 2023

Miesto akcie: Bratislava


Partner ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v partnerstve - OBSADENÉ

Kurz je vhodný pre kohokoľvek - partnerov, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania partnerov.

Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívneho partnerstva vytvoreného na princípoch teórie pripútania. Táto teória popisuje behaviorálny systém osobnosti a možno ju použiť na zlepšenie väzby medzi partnermi. Dozviete sa, ako vytvoriť partnerské prostredie založené na empatii, akceptácii a štýloch pripútania sa vám, ale aj vašim partnerom.

Vďaka tomuto kurzu získate:

- získať vedomosti a praktické informácie o teórii pripútania, definíciách, princípoch a histórii výskumu, diagnostiky a aplikačnej praxe,

- pochopiť dôvody a príklady používané v praxi spojené s používaním systému správania partnerov,

- vytvárať a zvyšovať empatiu, nástroje súcitu v partnerstve, ktoré sa viažu na jednotlivé štýly pripútania a môžu brániť rozvoju vzťahu s partnerom,

- porozumieť štýlom pripútania a prekážkam pri ich budovaní a rozvíjaní alebo liečení vzťahových tráum.

Lektorky:

PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M, MBA, PCIC (psychologička, kariérna poradkyňa, NLP koučka, vzťahová a pohybová terapeutka) | myJUMP.sk Bratislava | www.radipsychologicka.sk

MVDr. Dana Palušová (canisterapeutka, rodinná poradkyňa, sprievodkyňa náročnými životnými situáciami, dotyková a hrová terapeutka) | Centrum Orchidea Žilina | www.detskecentrumhavino.sk

Cena workshopu: 129 EUR / modul (109 EUR v prípade absolvovania iného školenia).

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. Rezervácia a platba: www.radipsychologicka.sk/partner-ako-vztahova-osoba/

Kontakt: Ivana Čergeťová | +421911730564 | ivana@radipsychologicka.sk

« predchádzajúci príspevok
Rodič ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v rodičovstve
nasledujúci príspevok »
Manažér ako vzťahová osoba | Využi teóriu vzťahovej väzby v riadení


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!