Krátkodobá A r t e t e r a p e u t i c k á zážitková skupina

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 5. 2023 do 26. 6. 2023

Miesto akcie: Bratislava


Chcete lepšie porozumieť sami sebe?

Krátkodobá A r t e t e r a p e u t i c k á zážitková skupina

zameraná na rozvoj osobnosti pomocou výtvarných techník

Získate

< podnety na zamyslenie sa nad vaším aktuálnym žitím a vnímaním seba a svojho okolia

< výtvarné prostriedky na spracovanie a vyjadrenie svojich myšlienok a pocitov

< priestor na zamyslenie sa nad otázkami, ich pochopenie a uchopenie

Tak ako pristupujeme k tvorbe nejakého diela, tak ako pri tom postupujeme, tak sa zvykneme správať aj vo svojom živote. Počas našich stretnutí budeme hľadať naše osvedčené vzorce správania sa a posnažíme sa im porozumieť.

Stretnutia budú začínať určitým podnetom, ako možnou inšpiráciou pre tvorbu. Po dostatočnom čase na tvorivý proces bude nasledovať reflexia a diskusia.

Výsledné diela nebudeme analyzovať, ani hodnotiť z estetického hľadiska. Dôležitý je predovšetkým samotný proces tvorby a jeho prežívanie.

Pre všetkých od 18 rokov, ktorí majú záujem o skúsenosť na sebe, kreatívne uvoľnenie a odreagovanie. Výtvarné nadanie nie je potrebné.

Cena

150 Eur (v cene je aj výtvarný materiál a pitný režim)

Čas

22.5. – 26.6.2023

6 stretnutí, raz týždenne v pondelok, od 17,30 – 19,30 hod.

Miesto

Bratislava

Psychologické a terapeutické centrum Sunrise, Župné nám. 9

Sprevádzajúca arteterapeutka

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička, arteterapeutka, lektorka. Pôsobila vo VÚDPaP ako lektorka sociálno-psychologického výcviku a kariérnej výchovy a poradenstva.

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea od r. 2012 – lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava a Galériou mesta Bratislava.

Z oblasti arteterapie absolvovala Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a Dlhodobý kurz muzikoterapie. Absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, rôzne krátkodobé arteteterapeutické semináre.

Kontakt: katkaprobstova@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Ponúkame spoluprácu terapeutom vo výcviku, ktorí hľadajú klientov.
nasledujúci príspevok »
TA 101


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!