Dieťa a rodina v rozvode

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 27. 2. 2024 do 29. 2. 2024

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


Anotácia:. Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené, môže sa stať, že sa manželstvo rozpadne, skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné.

Pre mnohých terapeutov a poradcov je práca s rodičmi, ktorí pokračujú v trpkých porozvodových hádkach jednou z najzložitejších oblastí ich pôsobenia. Zdá sa, že to, čo funguje pri párovej a rodinnej terapii, často v týchto prípadoch nemá efekt. Nedôvera, paranoja a prijímanie obranných postojov jednou alebo obidvomi stranami bráni v terapeutickom vzťahu, vytvoreniu pocitu bezpečia, v ktorom by terapia mohla pomôcť. Pokračujúce právne spory komplikujú dynamiku.

Deti, ktoré nechcú voliť medzi rodičmi sú rozorvané, ale nemôžu vyjadriť túto bolestnú skúsenosť, aby to neprispelo k deštruktívnemu správaniu rodičov. Následkom toho sa u mnohých z nich prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii alebo tiché a smutné. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje do problémov so spánkom, koncentráciou alebo jedlom.

Seminár je zameraný na témy:

program individuálnej práce s deťmi pri/po rozvode rodičov;

konflikty medzi rodičmi a dopad záťaže na deti;

deti a ich bojujúci rozvedení rodičia;

ako ďalej po rozchode;

sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny;

sprevádzanie rodičov, možnosti spolupráce rodičov;

skupinový program práce s deťmi vo veku 5 – 8 rokov pri/po rozvode rodičov;

skupinový program práce s deťmi vo veku 8 – 14 rokov pri/po rozvode rodičov;

ukážky z praxe.

Seminár je schválený MŠ ako inovačné vzdelávanie

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727.

www.rodinnaterapia.sk/seminare/dieta-a-rodina-v-rozvode/

« predchádzajúci príspevok
I. INTERVIEW. Prvý kontakt s klientom/pacientom, vstupný rozhovor z rôznych teoretických perspektív.
nasledujúci príspevok »
Pasivita vo vzťahoch a komunikácii z pohľadu transakčnej analýzy


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!