Tréning v terapii zameranej na emócie EFT s Lacom Timulákom

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 5. 9. 2024 do 8. 9. 2024

Miesto akcie: Bratislava


Tréning v terapii zameranej na emócie EFT s Lacom Timulákom

Pozývame Vás na 4-dňový intenzívny tréning v Terapii zameranej na emócie, ktorý povedie Laco Timuľák (profesor na Trinity College Dublin). Tréning je určený predovšetkým pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Účastníci sa zoznámia s teoretickými východiskami metódy EFT (Emotion Focused Therapy) a prakticky si osvoja psychoterapeutické metódy a techniky potrebné pre prácu s individuálnymi klientmi. Tréning je prvým z troch modulov potrebných pre absolvovanie základného levelu. Je organizovaný Inštitútom pre Terapiu zameranú na emócie a je uznaný v rámci medzinárodnej organizácie ISEFT. Náš institut taktiež umožňuje ďalej zvyšovať kvalifikáciu a dosiahnuť úroveň certifikovaného EFT terapeuta podľa parametrov ISEFT.

Tréning prebehne v slovenskom a českom jazyku.

Podmienky prijatia účastníkov tréningu:

- Ukončený dlhodobý (min. 5-ročný) psychoterapeutický výcvik (alebo v poslednom roku pred jeho ukončením).

- Aktívna psychoterapeutická alebo poradenská prax s klientmi.

- Ukončené VŠ vzdelanie v psychológii, lekárstve a v príbuzných odboroch (napr. sociálna práca, pedagogika).

Registrácia: eu.jotform.com/build/231035885733358#preview

Otázky ohľadom výcviku zasielajte na: eft.institut.sk@gmail.com

Cena: pri zaplatení do 30. 3. 2024 je cena modulu 390 eur.

pri zaplatení po 30. 3. 2024 je cena modulu 490 eur.

Lektor:

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD. je poradenský psychológ a profesor v poradenskej psychológii na Trinity College v Dubline, kde vedie doktorandský program pre poradenských psychológov a je zapojený do psychoterapeutických tréningov v Írsku, aj vo svete (Nórsko, Singapur, Čína, Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, Španielsko, Portugalsko atď.). L. Timuľák sa venuje akademickej činnosti, aj vlastnej psychoterapeutickej praxi. Jeho primárnym fokusom je výskum v oblasti psychoterapie, a to najmä rozvoj metódy EFT. V súčasnosti empiricky skúma efekt tejto metódy na liečbu depresie a úzkosti. Napísal alebo spolunapísal desať kníh, viac než 100 článkov a kapitoly v slovenskom aj anglickom jazyku. Jeho poslednými publikáciami na túto tému sú “Transforming Generalized Anxiety: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2017), “Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2015) a Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy (APA, 2021).

Čo vás čaká

- V rámci tohto modulu sa zoznámite s teóriou EFT terapie tak, ako ju popísal zakladateľ Les Greenberg a jeho kolegovia.

- Budete mať príležitosť vyskúšať si prakticky nástroje EFT so zameraním na prácu s jednotlivcami. Súčasťou tréningu je práca v menších skupinách, kde si budete môcť sami trénovať EFT zručnosti v práci s klientom. Aby bolo vaše učenie čo najefektívnejšie, bude pre vás v menších skupinách k dispozícii nielen lektor, ale aj kofacilitátor a certifikované terapeutky EFT.

- Fokusom tohto modulu je budovanie zručností, ktoré sú potrebné na priamu prácu s emóciami v psychoterapii: uvedomenie, vyjadrenie, regulácia, reflexia, transformácia a korektívna emočná skúsenosť.

- Po absolvovaní modulu budú mať všetci účastníci možnosť zúčastniť sa niekoľkých intervízií, kde bude priestor na spoločnú peer debatu o teórii EFT a precvičovanie si terapeutickej práce vo dvojiciach. Stretnutia nie sú povinné a nebudú už spoplatnené.

Formát výučby zahŕňa teoretickú prípravu, video-prezentácie, priamu prácu so spoluúčastníkmi naživo, diskusiu a supervidovaný nácvik práce v malých skupinách. V priebehu roku 2025 je plánovaný 2. modul, a to opäť s Lacom Timuľákom, v prípade záujmu o 2. modul je potrebné sa naň prihlásiť samostatne (informácie pošleme na požiadanie).

Viac informácií o metóde EFT:

Terapia zameraná na emócie je výskumom podložená humanistická terapeutická metóda. Nazerá na emócie ako na kľúčový zdroj ľudského fungovania a terapeutickej zmeny. EFT vo svojej praxi kombinuje sprevádzanie aj nasledovanie klientovho zážitkového procesu, zdôrazňujúc dôležitosť terapeutického vzťahu aj intervenčných zručností. EFT je metóda, vďaka ktorej môžu terapeuti sprevádzať klientov a klientky k väčšej životnej spokojnosti a psychickej odolnosti. Klienti, ktorí využívajú prístup EFT, sú vedení k tomu, aby spracovávali svoje vlastné emočné zranenia a prepracovávali svoje emočné návyky a vzorce, a to s pomocou súcitu a asertivity. EFT je účinná predovšetkým pri terapii depresie, úzkosti a traumu. Je vhodná taktiež pre tých, ktorých témy zahŕňajú spracovanie hnevu, či strachu alebo stratu dôvery. Terapeuti a terapeutky sú vedení k akceptujúcemu, súcitnému a reflektívnemu prístupu pri kladení otázok a počúvaní.

Efekt terapeutických sedení v EFT prístupe na klientov:

- učia sa byť si viac vedomí svojich emócií a spájať sa s vlastnou zraniteľnosťou vo vzťahoch,

- učia sa privítať, prijať a regulovať emócie,

- objavujú možnosti, ako vyjadriť tieto emócie spôsobom, ktorý napomáha prepojeniu v

kontakte s blízkymi,

- osvojujú si schopnosť pomenovať a popísať svoje emócie čo najkonkrétnejšie,

- menia emócie, ktoré nie sú nápomocné,

- rozvíjajú adaptívne a funkčné možnosti spracovávania životných výziev a záťažových situácií.

« predchádzajúci príspevok
Hľadám voľné pracovné miesto- Školský psychológ
nasledujúci príspevok »
Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi, online


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!