VÝCVIK V PROJEKTÍVNYCH METODIKÁCH TABAK A TABAK-C ZAMERANÝCH NA TESTOVANIE AGRESIVITY

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 6. 12. 2023 do 7. 12. 2023

Miesto akcie: online


Program a obsah výcviku:

1. deň: Cieľom prvého dňa je predstavenie a oboznámenie sa s metodikami TABaK a TABaK-C, ktoré vychádzajú z princípov gestalt teórie a terapie. Test TABaK dokáže kvantifikovať mieru agresivity ako aj dynamické charakteristiky agresívnych prejavov. Zameriava sa na 5 oblastí: domáce prostredie, dopravné situácie, práca, verejný priestor a zbrane. TABaK-C je verziou určenou pre deti a meria 3 oblasti: domáce prostredie, verejný priestor a školu. Normy sú vypracované pre bežnú dospelú i detskú populáciu. Vytvorené sú taktiež normy pre dospelých, ktorí boli odsúdení za násilnú trestnú činnosť a držiteľov strelných zbraní. Testy sú využiteľné v rôznych odvetviach psychológie (napr.: klinickej, pracovnej, dopravnej, poradenskej, školskej či športovej) ako aj priamo v psychoterapeutickej práci. Zámerom je naučiť účastníkov administrovať, signovať, vyhodnocovať a interpretovať dané metodiky.

2. deň: Jedným čiastkovým cieľom druhého dňa je upevňovanie testovania, administrácie a vyhodnocovania daných metodík, prezentácia a interpretácia vybraných protokolov. Druhým čiastkovým cieľom je oboznámenie sa s Testom kľukatej cestičky (TKC) a programom „Sociálne hranice a hranice agresivity“, ktorý vychádza z týchto testov. Je možné ho využiť pri práci s deťmi, agresívnymi klientmi, týranými ženami, v rámci poradenstva pri udelení probačného dohľadu, ako aplikácia pre mladých vodičov v rámci rehabilitačného programu na zmenu správania a postojov v cestnej premávke.

Predpokladaný počet kreditov udelených Komorou psychológov: 12

Spôsob záväzného prihlasovania: e-mailom na adrese psychokliniksro@gmail.com

Do e-mailu prosím uveďte:

názov akcie

meno a priezvisko

dátum narodenia

telefónne číslo

pracovnú pozíciu

Vaše číslo v SKP

fakturačné údaje (adresa, IČO, DIČ)

informáciu, či máte záujem o kúpu manuálu alebo nie (manuál nie je v cene výcviku, no odporúčame ho vlastniť)

Po uhradení faktúry budete záväzne zaradený do výcviku. 2 dni pred začatím podujatia Vám bude zaslaný prihlasovací link k vzdelávacej akcii prostredníctvom e-mailu.

Pozn.: Účasť na vzdelávaní nie je podmienená kúpou metodík. Na jednom linku môže byť prihlásený len jeden účastník. Nie je povolené vytváranie akýchkoľvek audio ani vizuálnych záznamov.

Účastnícky poplatok: 145 EUR s DPH

« predchádzajúci príspevok
SPOLOČNÝ PRIESTOR - ARTEFILETIKA A MUZIKOFILETIKA
nasledujúci príspevok »
Tréning "Solution focused approach"


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!