TAT – tematicko apercepčný test- obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 13. 1. 2024 do 14. 1. 2024

Miesto akcie: online


Kurz zoznámi účastníkov a účastníčky so základnými princípmi interpretácie TAT s dôrazom na vyzývacie charakteristiky testu, interpretačné systémy, kazuistické ukážky. Kurz má prispieť k rozvoju základných praktických zručností pri používaní TAT.

Popis metódy

Tematicko-apercepčný test je individuálnym projektívnym testom osobnosti, ktorý využíva naratívnosť (hovorenie príbehu) klienta k pochopeniu jeho vnútorného sveta. Súčasné interpretačné systémy TAT sa zameriavajú na: vnímanie sveta, percepciu a myslenie, vzťah k sebe a k druhým, emócie, obranné mechanizmy, zrelosť self klienta.

Počas vyšetrenia si kladieme tieto základné otázky:

1. Čo chce klient príbehom povedať? Aké je posolstvo jeho príbehu?

2. Do akej miery je príbeh kongruentný so stimulom?

3. Akým spôsobom sa príbeh rozvíja?

4. Aká je úroveň decentrácie v interpersonálnom priestore?

5. Akú podobu majú emócie v príbehu?

6. Aká je úroveň obranných mechanizmov?

Obsah kurzu:

Možnosti praktického využití TAT v psychodiagnostike, jeho postavenie medzi projektívnymi metódami. Účastníci a účastníčky sa zoznámia s adminstráciou kurzu a vyzývacími charakteristikami jednotlivých kariet. Ťažiskom kurzu je predstavenie aktuálnych interpretačných systémov: Interpersonálna decentrácia (S. R. Jenkins), Afektívna škála (A. Thomas) a Manuál obranných mechanizmov (P.Cramer).

Súčasťou kurzu budú aj kauzistické ukážky koncipované podľa rôznych psychopatologických tém.

Podrobný obsah kurzu:

• praktický úvod do teórie osobnosti

• postavenie TAT v projektívnej diagnostike

• validita a reliabilita TAT

• rozdiely a podobnosti TAT a ROR

• vyzývací charakter TAT kariet

• Interpersonálna decentrácia (S. R. Jenkins)

• afektívna škála (A. Thomas)

• manuál obranných mechanizmov (P. Cramer)

• kazuistiky (s prihliadnutím na prevládajúcu psychopatológiu u klienta)

TERMÍN: 13. - 14.1.2024

So: 9 - 10: 30, 11:00 - 12:30, 14:00 - 15:30 hod.

Ne: 9 -10:30, 10:45 - 12:00 hod.

CENA: 115 Eur

MIESTO: online (ZOOM)

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách – predovšetkým psychológom prípadne študentom psychológie.

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

LEKTORKA:

PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“.

Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

Otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com

Organizátor: OZ Artea

« predchádzajúci príspevok
práca v psychologickej ambulancii
nasledujúci príspevok »
Odborný výcvik Terapie v přírodě


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!