Akreditované vzdelávanie – Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi (6.) - OBSADENÉ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 2. 2024 do 3. 2. 2024

Miesto akcie: Centrum HUB, Černyševského 10, Bratislava


Seminár je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 12 kreditov

Lektor: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

Dvojdňový seminár predstaví výklad snov uplatniteľný v individuálnej aj skupinovej forme. Špecifikom prezentovaného prístupu je jeho vedecká spoľahlivosť, ktorá nepreferuje žiadnu psychoterapeutickú školu, ale stavia na objektívnych vedeckých dôkazoch. Výsledkom sa stáva jedinečný pohľad na sny, ktorý integruje viaceré psychoterapeutické prístupy. Výhodou je jeho jasná štruktúra, ktorá ponúka prehľadné a praktické kroky, ktoré možno efektívne uplatniť aj v relatívne obmedzenom priestore poradenského či psychoterapeutického stretnutia. Konkrétne sa účastník dozvie:

• čo sen je a aký je jeho význam;

• akú úlohu majú emócie v sne a ako nám pomáhajú vyložiť sen;

• ako interpretovať objekty v sne bez toho, aby sme museli hádať ich význam;

• interpretácia postáv, zvierat, prírodných živlov a obydlí v sne;

• jasnú štruktúru pre výklad sna odhaľujúcu pravý význam sna.

Lektor semináru, PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., publikoval mnoho prác v problematike snívania v slovenských odborných časopisoch (Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika), českých vedeckých časopisoch (Psychoterapie), aj zahraničných vedeckých časopisoch (International Journal of Dream Research).

Prihlásenie

Prihlásiť sa môžete do 22.1.2024 zaslaním mailu na adresu bratislavapsycholog@gmail.com. Uveďte prosím Vaše meno a adresu trvalého bydliska pre vystavenie faktúry. Po zaslaní mailu Vám bude potvrdená účasť a vystavená faktúra na úhradu. Faktúru je nutné uhradiť do troch dní od jej vystavenia, inak bude prihláška stornovaná. Počet účastníkov je limitovaný, rozhoduje dátum prihlásenia. Link na podujatie: www.facebook.com/events/1042800026838198/?ref=newsfeed

Čas seminára: 2.2.2024 (12.00 – 18.00) - 3.2.2024 (9.00 – 15.00)

Miesto: Centrum HUB, Černyševského 10, Bratislava

Cena: 135 eur

Predchádzajúci účastníci

Predchádzajúceho semináru sa zúčastnili frekventanti a absolventi psychodynamickej a psychoanalytickej psychoterapie, kognitívno-behaviorálnej terapie, transformačnej systemickej terapie, hypnoterapie, či existenciálnej analýzy a logoterapie. Tu sú niektoré spätné väzby:

• „Najväčší prínos pre mňa bol, že existujú faktické spôsoby akými analyzovať sen a navyše, že bol lektor tak odvážny a ochotný, že nám ponúkol vlastné sny, ich analýzu a prepojenie na súčasné dianie tak, aby sa preniesol zážitok. To sú práve momenty, keď sa učím najviac :)“

• „Seminár mi otvoril nové možnosti v práci s klientami. Je zrozumiteľný, vedecky podložený a umožňuje okamžitú aplikáciu do praxe. Oceňujem aj množstvo kazuistík.“

• „Celkovo mal pre mňa seminár veľký prínos, aj po osobnej aj po odbornej stránke. Základné princípy, ktorých sa pri analýze sna držať nám boli odovzdané zľahka, jednoducho a zrozumiteľne, čo mi dalo možnosť hneď pracovať a narábať s novým nástrojom.“

• „Jasný a názorný postup pri práci so snami.“

« predchádzajúci príspevok
Poruchy príjmu potravy a ich psychoterapia-obsadené
nasledujúci príspevok »
HRANIČNÁ, NARCISTICKÁ A HISTRIÓNSKA OSOBNOSTNÁ DYNAMIKA


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!