Workshop "Duševné zdravie, komunita a Otvorený dialóg" s Ondrejom Žiakom už 23.-24. februára 2024

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 2. 2024 do 24. 2. 2024

Miesto akcie: Ružomberok


Workshop "Duševné zdravie, komunita a Otvorený dialóg" s Ondrejom Žiakom už 23.-24. februára 2024

Ako súvisí duševné zdravie s pocitom súnaležitosti a užitočnosti? S pocitom, že niekam patrím? Je dôraz na komunitu len nový módny trend? Alebo si vystačíme „len“ s rodinou, okruhom pár blízkych? Čo nám k tomu môže povedať prístup otvoreného dialógu? A čo to vlastne je duševné zdravie, komunita a otvorený dialóg? Existuje medzi týmito pojmami nejaké prepojenie?

Týmito, a podobnými, otázkami sa budeme zaoberať na 2 dňovej dielni v Ružomberku, ktorá je súčasťou medzinárodného programu ICCP „V dialógu“ (www.vdialogu.sk) a zároveň je otvorená i pre verejnosť, ktorá prejaví o tému záujem.

Hlavným teoretickým a praktickým východiskom bude inšpirácia prístupom Otvorený dialóg (OD) - bližšie informácie: www.otevrenedialogy.cz. Zámerom je, aby nám teória namiesto odpovedí, ako robiť svoju prax, priniesla nové myšlienky, inšpirácie a impulzy, s ktorými sa potom budeme môcť pohrať. Niektoré prijať, iné pretvoriť a niektoré zavrhnúť.

Odpovede na otázky, s ktorými prídeme alebo sa vynoria na stretnutí, budeme hľadať v dialógu. Budeme skúmať náš vzťah k slovám, ktoré zaznejú, a cez to objavovať nové významy a inšpirácie do svojich praxí. Skúsime si rôzne formáty usporiadania diskusie a možno i menej tradičné „módy“ komunikácie so sebou, s druhými aj s okolím, ktoré budú vychádzať z prístupu OD a Ondrejovej dialogickej praxe. Medzi nimi napríklad reflektujúce procesy, intervízie OD, neverbálny dialóg a techniky bdelej pozornosti.

A keďže organické plynutie a istá nepredvídateľnosť sú nutnou ingredienciu živého dialógu, konečná podoba dielne bude vznikať v procese za účasti nás všetkých. A uvidíme, kam nás zavedie.

MUDr. Ondrej Žiak

Remeslom som lekár a psychoterapeut. Prax som začal vo veľkej psychiatrickej nemocnici v ČR ako lekár v obore psychiatria. Neskôr ma prilákala práca v komunite a v teréne. Pracoval som ako psychiater a psychoterapeut v multidisciplinárnom terénnom tíme Zahrada 2000 v ČR, kde bol Open Dialogue hlavnou metódou práce. Spolu s kolegami sme sa podieľali na rozvoji a zavedení tohto prístupu aj v iných tímoch v ČR. Som členom lektorského tímu komplexného psychoterapeutického výcviku a ročných základných kurzoch v Otvorenom dialógu.

Vo svojej súkromnej praxi momentálne pôsobím v centre Synergia Terapia - Priestor pre rozvoj a terapiu ako psychoterapeut (synergia-terapia.sk/nas-tim/ondrej-ziak/).  

Praktické informácie:

Kurz je (okrem ICCP programu) akreditovaný a realizovaný ako 16 hodinový celok v rámci inovačného vzdelávania Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia, evidenčné číslo programu - MŠVVaŠ SR: 2/2022 - IV.

Miesto konania: Ružomberok (presné informácie Vám pošleme po uzavretí registrácie)

Trvanie: piatok 10:00-17:30, sobota 8:30-16:00

Registrácia: zooza.site/inkluzivne-sk

Cena workshopu: 150€ (informácie o úhrade Vám pošleme po registrácii)

« predchádzajúci príspevok
Rodinné a systémové konštelácie v Pezinku
nasledujúci príspevok »
GRAFOMOTORICKÉ PRAKTIKUM


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!