2v1: Medzinárodný výcvik v dialogických a kolaboratívnych prístupoch & Inovačné vzdelávanie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 9. 2024 do 14. 6. 2025

Miesto akcie: Ružomberok (plus 2x Brno a 1x Bratislava)


2v1: Medzinárodný výcvik v dialogických a kolaboratívnych prístupoch & Inovačné vzdelávanie

Medzinárodný výcvik v kolaboratívnej a dialogickej praxi "V dialógu" patrí do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete (ICCP – International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices). Prebieha pod zastrešením našich partnerov Taos Institute (medzinárodný inštitút), Houston Galveston Institute (USA) a Narativ (ČR).

Program reaguje na náš meniaci sa svet a ponúka účastníkom možnosť zlepšiť svoje postupy v rámci ich oblastí pôsobnosti dynamickým spôsobom (rôzne pomáhajúce profesie - poradenstvo, terapia; vzdelávanie; organizačný rozvoj; zdravotníctvo, ale napr. aj právo a ďalšie, veľmi vhodný je pre rozvoj spolupráce tímov, komunitnej spolupráce, zapojení peer konzultantov a i.). Zahŕňa štúdium teoretických a filozofických predpokladov kolaboratívnych a dialogických prístupov a ich aplikáciu do praxe v rôznych kontextoch a kultúrach. Odporúčame ho pri práci s rodinami, skupinami a pod.

Facilitáciu výcviku zastrešia členovia Inštitútu dialogických praxí (SR) a spolku Narativ (ČR), ktorí su zároveň absolventi ICCP, spolu s hosťujúcimi lektormi z týchto krajín, ale aj zo zahraničia. Sú to skúsení lektori, facilitátori, psychológovia, sociálni pracovníci, lekári, psychoterapeuti, špeciálni pedagógovia, kouči, učitelia atď.

170-hodinový výcvik vám prinesie nezabudnuteľnú a neprenositeľnú skúsenosť, ktorá je využiteľná nielen vo vašej profesionálnej praxi pomáhajúcich profesionálov alebo peer konzultantov, či ľudí s prežitou skúsenosťou, ale aj v bežnom živote.

O kolaboratívnej a dialogickej praxi môžeme tiež hovoriť ako o vzťahovej praxi: vychádzame z predpokladu, že žijeme vo vzťahoch, pohybujeme sa a sme, a iba vo vzťahoch môžeme vnímať svoju individualitu. Vo vzťahoch, pomocou jazyka, ktorý používame, si vytvárame skutočnosť (realitu), ktorú vnímame.

Ako hovorí jeden zo zástupcov dialogizmu, J. Seikkula “Rodíme sa do dialógu”. Poďte s nami zažiť, ako dialóg a spoluprácu rozvíjať. Nás ako absolventov toto vzdelávanie do veľkej miery zmenilo a posilnilo v tom, ako byť ľudskejší, spolupracovať a viesť dialóg tak, aby sme sa vo vzťahoch viac vnímali a snažili si porozumieť, ako zároveň predchádzať alebo zvládať konflikty, ale najmä smerovať k pozitívnym zmenám, ktoré si prajeme.

Súčasťou výcviku budú aj témy inovačného vzdelávania “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” (v rozsahu 70 hodín) akreditovaného pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Takto získate dva certifikáty (medzinárodný ICCP certifikát a certifikát z inovačného vzdelávania).

Vzdelávanie sa uskutoční prostredníctvom 9 stretnutí, z toho väčšina prebehne v Ružomberku, príp. Žiline (6 stretnutí) a v Brne, resp. Bratislave (3 workshopy zahraničných hostí), ako aj online (3 x poldňové supervízne stretnutia).

Termíny:

20.-21. september 2024, Ružomberok

11.-12. október 2024, Ružomberok

15.-16. november 2024 – workshop s Loekom Schoenmakersom, Ph.D. z Holandska (tému a miesto upresníme)

10.-11. január 2025, Ružomberok

7. február 2025, online supervízia

21.-22. február 2025 – workshop s Igorom Nosálom, PhD. z Českej republiky (tému a miesto upresníme)

7. marec 2025, online supervízia

14.-15. marec 2025, Ružomberok

11. apríl 2025, online supervízia

apríl 2025 – workshop s Rocio Chaveste Gutierréz, PhD. z Mexika (tému, termín a miesto upresníme)

16.-17. máj 2025, Ružomberok

13.-14. jún 2025, Ružomberok

Odkaz na registráciu: tinyurl.com/y3b2d5fb

Viac informácií: www.vdialogu.sk/medzinarodne-vzdelavanie-iccp-v-dialogu/

« predchádzajúci príspevok
Akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve
nasledujúci príspevok »
Odpúšťanie, perfekcionizmus a sebadôvera v športe


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!