Práca s emóciami – ľútosti, zahanbenia a poníženia pri práci s klientom

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 5. 2024 do 23. 5. 2024

Miesto akcie: Košice - PREZENČNE aj ONLINE


Práca s emóciami – ľútosti, zahanbenia a poníženia pri práci s klientom

v pomáhajúcich terapiách verbálnym a expresívnym prístupom,

prvky KBT prístupu a arteterapie

Seminár ponúka pohľad na porozumenie emóciám ľútosti, zahanbenia a poníženia z pohľadu KBT

prístupu, možnosti práce s klientom verbálnymi technikami, zrozumiteľné a podnetné pre klienta. V

arteterapii je možné emócie objavovať bezpečným nezraňujúcicm spôsobom, pracovať so zmenou

obrazu, otvárať otázky sebavnímania. Seminár ponúka verbálne a expresívne techniky pri práci s

emóciami, ktoré sa môžu používať aj jednotlivo aj ako nadväzujúce aktivity.

Termín konania : 23.5.2024

Čas : 08:30 - 17:30

Miesto konania: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, Košice

Usporiadateľ: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, Košice

Odborný garant: PhDr. Monika Piliarová, PhD

Suma za vzdelávaciu aktivitu pre jedného účastníka je 70,00 €.

PREZENČNE aj ONLINE

Program:

08:30 – 09:00 Teoretická časť - Emócie

09:00 – 10:00 1. Technika: Modelové situácie spojené s prežívaním ľútosti,

zahanbenia a poníženia

10:00 – 10:50 2. Technika: Objavovanie emócií pomocou obrazu

10:50 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:30 3. Technika: Porozumenie emóciám z pohľadu KBT

12:30 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 - 14:00 Teoretická časť, rekapitulácia techník 1,2,3 -

14:00 – 14:50 4. Technika: Posilnenie vlastných zdrojov sebaobrazu a sebavnímania

14:50 – 15:00 Prestávka

15:00 – 15:50 5. Technika: Expresívne techniky pri práci s emóciami

15:50 – 16:00 Prestávka

16:00 – 17:30 Teoretická časť, rekapitulácia techník 4, 5.

Ciele osobných arteterapeutických aktivít Vám ponúkajú možnosť:

nahliadnuť a porozumieť emóciám z pohľadu KBT prístupu

v arteterapii objavovať emócie bezpečným nezraňujúcicm spôsobom,

pracovať so zmenou obrazu, otvárať otázky sebavnímania

cez expresívne techniky prechádzať procesom v skupine, ktorú je možné využiť v osobnom živote ako aj v praxi pomáhajúcich profesií.

Informácie o platbe:

Suma za vzdelávaciu aktivitu pre jedného účastníka je 70,00 €

Prihlásiť sa je potrebné na PRIHLASOVACOM FORMULÁRI

Po prihlásení príde spätná odpoveď o zaregistrovaní a informácie o platbe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom.

Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

• Názov účtu: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. Košice

• Číslo účtu: 2622716643/1100

• Banka: TATRA BANKA a.s.

• Variabilný symbol: 2024

• SWIFT: TATRSKBX

• Účel platby: meno, priezvisko, adresa účastníka

• IBAN: SK7711000000002622716643

Správa pre príjemcu : EMÓCIE

« predchádzajúci príspevok
Kognitívne omyly a možnosti zvládania myšlienkových stereotypov pri práci s klientom
nasledujúci príspevok »
Techniky arteterapie a námety pre výtvarnú stimuláciu v starostlivosti o seniorov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!