Supervízne stretnutie v dopravnej psychológii II Legislatívne novinky a praktické aplikácie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 5. 2024 do 20. 5. 2024

Miesto akcie: Košice - PREZENČNE aj ONLINE


Seminár sa venuje oblasti dopravnej psychológie, diagnostike, poradenstvu z pohľadu legislatívnych noviniek. V praktickej časti sa zameriava na neuropsychologické vyšetrenie pacientov, nielen vlastniacich vodičské oprávnenie. Príkladmi z praxe poukážeme na diagnostické nástroje, ich prednosti a limity.

Termín konania : 20.5.2024

Čas : 08:30 - 17:30

Miesto konania: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, Košice

Usporiadateľ: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, Košice

Program:

08:30 – 10:00 Legislatívne novinky v dopravnej psychológii

10:00 – 10:50 Kognitívne a mnestické poruchy vyššieho veku

10:50 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:30 Neuropsychologické vyšetrenie

12:30 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 - 14:50 Diagnostické nástroje ich prednosti a limity

14:50 – 15:00 Prestávka

15:00 – 15:50 Diagnostické postupy - príklady dobrej praxe I

15:50 – 16:00 Prestávka

16:00 – 17:30 Diagnostické postupy - príklady dobrej praxe II

Informácie o platbe:

Suma za vzdelávaciu aktivitu pre jedného účastníka je 120,00 €

Prihlásiť sa je potrebné na PRIHLASOVACOM FORMULÁRI Po prihlásení príde spätná odpoveď o zaregistrovaní a informácie o platbe. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

• Názov účtu: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. Košice

• Číslo účtu: 2622716643/1100

• Banka: TATRA BANKA a.s.

• Variabilný symbol: 2024

• SWIFT: TATRSKBX

• Účel platby: meno, priezvisko, adresa účastníka

• IBAN: SK7711000000002622716643

Správa pre príjemcu : DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA II

Odborný garant: PhDr. Monika Piliarová, PhD

Klinická psychologička

Dopravná psychologička

Psychoterapeutka

Arteterapeutka

Supervízorka

Špecializačné skúšky: klinická psychológia, psychoterapia a dopravná psychológia SZU Bratislava. Vzdelanie v behaviorálnej terapii ABC inštitút, vzdelanie v fenomenologickej a dynamickej terapii skupinová forma Lege artis. Ukončený kurz sociálneho poradenstva, absolvovanie 3 ročného výcviku supervízorov ODYSEA Praha, ukončenie dvojročného akreditovaného vzdelávania v oblasti arteterapie Terra Therapeutica Bratislava, 2 ročné vzdelávanie v arteterapii s Beate Albrich 2017-2019. Od roku 2002 založila a vedie Denné centrum duševného zdravia PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o a Rehabilitačné stredisko Facilitas n.o.

Kde nás nájdete?

PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o.,

Spišské námestie 4, 040 12 Košice

V priestoroch Polikliniky nad Jazerom Košice

2. poschodie

Praemium - Permansio S.r.o.

Viac informácií: 0907033214, 0918579088, permansio@gmail.com, www.facilitas.sk, facilitas fb

Ako sa k nám dostanete?

Autom, bezplatné parkovanie pri zadnom vchode Polikliniky nad Jazerom.

Autobusom č. 19 zo Staničného námestia na zastávku Levočská.

Električkou č. 3 zo Staničného námestia na zastávku Levočská.

Zo zastávky Levočská smerom k Poliklinike nad Jazerom pešo 5 minút.

Počas vzdelávacej aktivity je zabezpečené káva, čaj, drobné občerstvenie. K dispozícii je varná kanvica, mikrovlnka, chladnička, poháre. Obed nie je v cene workshopu. Počas prestávky môžete využiť služby predajní potravín a reštauráciu v blízkosti Polikliniky nad Jazerom, pešo približne 3 minúty. Materiál je plne k dispozícii a je v cene účastníckeho poplatku.

Účastník vzdelávacej aktivity dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín. V prípade členstva v SKP potvrdenie o pridelených kreditoch.

Viac informácií poskytne koordinátor workshopu : Mgr. Erika Martínková 0918579088

« predchádzajúci príspevok
Supervízne stretnutie v dopravnej psychológii I Skúsenosti a prax
nasledujúci príspevok »
Supervízne stretnutie v dopravnej psychológii III Psychohygiena


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!