WEBINÁR_Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 5. 2024 do 16. 5. 2024

Miesto akcie: online (Zoom)


WEBINÁR_Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov

Milé kolegyne, milí kolegovia,

pozývame Vás na webinár:

👧🏽 Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov 👶🏼

Kurz pre odborníkov z praxe = pre psychológov, špeciálnych pedagógov, učiteľov z MŠ.

💡 Komplexný stimulačný program Mirabilis má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa.

💡 Hry a činnosti sú zamerané na rozvíjanie všetkých schopností dôležitých pre učenie:

🟡 na grafomotoriku,

🟡 priestorovú orientáciu,

🟡 zrakové a sluchové vnímanie,

🟡 symbolické funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie.

💡 Program je vytvorený pre 3 až 6 ročné deti (jednotlivé úlohy a hry majú variant pre všetky vekové kategórie).

💡 Pri zostavovaní úloh autorka vychádzala z intermodality inštrumentálneho obohacovania, dielčích oslabení výkonu a iných progresívnych a efektívnych prístupov.

💡 Vhodné je situovať realizáciu do priestorov MŠ alebo poradenského zariadenia.

💡 Spolu ide o 5 stretnutí, ktoré sú v manuále detailne popísané. Obsahom školenia je komplexne všetkých 5 stretnutí z programu. Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

💡 Absolvent/ka kurzu získa CERTIFIKÁT, oprávňujúci s Komplexným stimulačným programom Mirabilis pracovať. Absolvent/ka kurzu bude zapísaná/ý medzi certifikovaných lektorov Programu Mirabilis.

📚 Obsah kurzu:

* predikcia školskej úspešnosti na základe zvládania aktivít v programe

* prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí Komplexného stimulačného programu Mirabilis pre deti v MŠ

* každý účastník získa v elektronickej podobe manuál ku Komplexnému stimulačnému programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí o Komplexnom stimulačnom programe Mirabilis vhodné na distribúciu pre vlastnú realizáciu programu v MŠ.

🙂 Termín a miesto vzdelávania :

📆 15. máj 2024 (streda) + 16. máj 2024 (štvrtok), v čase od 18:00 do 20:00 hod.

Ku programu je potrebné absolvovať oba dni.

💻 Miesto vzdelávania: online (Zoom)

💡 Cena: 66 €.

* Presné pokyny Vám budú zaslané po prihlásení : forms.gle/2wUzfWq7MEGvqcH97

Cena zahŕňa oprávnenie pracovať s programom, materiály.

Viac o autorke programu a lektorkách + ich odbornú profiláciu nájdete na inkluziazacinavnas.sk/o-n%C3%A1s/index

Ďakujeme za Váš záujem 🙂

« predchádzajúci príspevok
RÝCHLOkurz_ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM V PRAXI
nasledujúci príspevok »
WEBINÁR : Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej spôsobilosti detí


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!