Podstata metódy EEG - Biofeedback

spočíva v použití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity (spätnú väzbu nám dáva napr. aj zrkadlo alebo váha). Mozog produkuje elektrickú aktivitu, ktorú môžeme merať, najjednoduchšie na povrchu lebky. Tieto potenciály nám dávajú krivku, ktorú nazývame elektroencefalogram - EEG.

Podľa frekvencie (počet vĺn za sekundu) delíme EEG na nasledovné rytmy alebo hladiny:

biofeedback
 • delta 1-3 Hz
  • hlboký spánok
  • môžeme ju prirovnať k radeniu auta na prvý stupeň
 • théta 4-7 Hz
  • povrchný spánok, útlm, denné snenie, meditácia, hypnóza, zvýšená predstavivosť
  • "preradenie na druhý stupeň"
 • alfa 8-12 Hz
  • základná aktivita zdravého mozgu, stav kľudu
  • "neutrál"
 • beta 12-30 Hz a z toho
  • SMR 12-15 Hz - uvoľnená pozornosť, sústredenie, vedomé spracovanie informácií
  • beta1 15-20 Hz - sústredená pozornosť
  • beta2 20-30 Hz - napätie, podráždenosť, úzkosť

Klient vidí priebeh svojich mozgových vĺn pred sebou na obrazovke "preložený" do podoby videohry, ktorú hrá bez pomoci klávesnice alebo myši, iba mentálnou aktivitou.

Terapeut pracuje so signálom v smere podmieňovania: nastavuje "obtiažnosť hry" podľa aktivít, ktoré klientov mozog potrebuje posilniť či zmierniť.

Ak mentálnou činnosťou narastá aktivita mozgu v žiadúcom pásme mozgových vĺn, je hráč odmenený zvukovým signálom, ktorý predstavuje jeden bod. Ak vzrastá aktivita v nežiadúcom pásme, úspech v hre mizne.

Okrem tréningu žiadúcej mozgovej aktivity

 • sa pozitívne stimuluje tá časť mozgovej kôry, nad ktorou je umiestnená elektróda
 • sa posilujú už existujúce neurónové spojenia
 • vznikajú nové neurónové spojenia
 • sa zvýši prietok krvi tej časti mozgovej kôry, nad ktorou je umiestnená elektróda. Tým sa do tejto časti dostane viac kyslíka aj živín.

Efektivita tréningu pomocou tejto metódy sa pohybuje od 60-100% podľa závažnosti poruchy.

Dĺžka trvania jedného sedenia je cca 45-60 minút v závislosti od počtu kôl hry. Samotný tréning trvá 30 min u menších detí, 45 min u starších detí a dospelých.

Zo začiatku sa odporúča trénovať 3x týždenne, postupne sa intervaly predlžujú a môže sa urobiť aj prestávka. Pre lepšiu efektivitu tréningu je dobré trénovať pravidelne v rovnakom čase - deň, hodina.