Eileen McGann: Arteterapia a trauma

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 14. 6. 2015 do 14. 6. 2015

Miesto akcie: Bratislava


OZ Artea

 

Vás pozýva na arteterapeutický workshop

pod vedením

 

Eileen P. McGann (USA):

 

A R T E T E R A P I A  A  T R A U M A

 

14.6.2015 v Bratislave

 

 

Vychádzajúc zo svojich viac ako tridsaťročných skúseností bude Ms. McGann prezentovať metódy, myšlienky a procesy vlastnej arteterapeutickej práce s mladými ľuďmi, ktorí zažili životné traumy. Lektorka sa bude zaoberať agresivitou, násilím a rasizmom, ktorý má vplyv ako na klientov, tak aj na profesionálov pracujúcich s týmito mladými ľuďmi. Arteterapeutický prístup Eileen McGann je postavený na využití umenia ako hlavného komunikačného kanála a budovania vzťahu cez intervenciu a výtvarnú tvorbu.

 

  1. blok

-          trauma, komplexné traumy a ich prejav u adolescentov

-          vplyv zažívania násilia, zneužívania a prostredia na traumu

-          prejavy traumy vo výtvarnom procese a artefaktoch

-          využitie umenia pre liečbu

-          využitie pozitívneho prístupu, identifikácia silných stránok, resiliencia

-          prezentácia kazuistík a diskusia

 

  1. blok

-          praktické úkážky arteterapeutickej práce

-          starostlivosť o seba ako o terapeuta pri práci s traumou (pomocou arteterapie)

-          diskusia

 

Ponúkame aj možnosť priniesť vlastné kazuistiky z arteterapeutickej práce s traumatizovaným klientom do diskusie.

 


Lektorka:

Eileen P. McGann, MA, A.T.R.-BC, LCAT (USA)

pracuje ako senior arteterapeutka v organizáciách pre duševné zdravie a v školách. V rámci rôznych výtvarných programov poskytuje v spolupráci s multidisciplinárnym tímom arteterapeutické služby deťom v školskom veku, dospelým obetiam sexuálneho zneužívania, ženám veteránkam a adolescentom. Vo svojej klinickej praxi sa zameriava na oblasť terapie klientov, ktorí prežili traumu.

Eileen McGann v súčasnosti rozvíja a vedie arteterapeutický program v organizácii MercyFirst v New Yorku, ktorá sa venuje pomoci deťom a rodinám, ktoré prežili traumu, vrátane utečencov a detí ilegálne imigrovaných do Spojených štátov.

Eileen McGann vystúpila na jeseň 2013 na Medzinárodnej arteterapeutickej konferencii v Bratislave. Jej príspevok si môžete pozrieť na videu alebo prečítať v zborníku z konferencie http://bratislava2013.wix.com/artekonferencia#!hlavn-informcie/c24v7

 

Tlmočenie z anglického jazyka bude zabezpečené.

K absolvovaniu nie je potrebné zvláštne výtvarné nadanie.

Všetci účastníci a účastníčky, ktorí absolvujú min. 80% kurzu, dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Termín:  14.6. 2015 (nedeľa)

 

Miesto:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Brnianska 47, Bratislava I.

Kurzovné:

80 Eur (v cene je zahrnuté tlmočenie, výtvarný materiál, metodické texty v anglickom jazyku, pitný režim)

-          ubytovanie a stravovanie si zabezpečujú účastníci a účastníčky sami

 

Max. počet účastníkov a účastníčok:

20

 

Organizátor: 

OZ Artea  (www.arte-terapia.sk)

 

Kontakt:

Katarína Mihinová, katkaprobstova@gmail.com, tel. 0910 922 282 

 

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Ja- Ty-My v galérii - cyklus arteterapeutických workshopov s lektorským výkladom
nasledujúci príspevok »
ROZHOVORY O ZÁZRAKU


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!