DYNAMIKA A PORIADOK SYSTÉMOV pod vedením PaedDr. Zlaty Šramovej

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 5. 2016 do 28. 5. 2016

Miesto akcie: Žilina


DYNAMIKA  A  PORIADOK  SYSTÉMOV pod vedením PaedDr. Zlaty Šramovej

Nemôžeme žiť len pre seba;tisíce vlákien nás púta k tým,čo ešte žijú, i k tým, čo patria k minulým i budúcim generáciám.   /Violet Georgeová/

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad  na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Ale dajú sa postaviť aj konštelácie, ktorých jednotlivé zložky predstavujú symptómy hodnôt, vnútorné obsahy, sny, atď.

Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok. Jednotlivec i ostatní členovia konštelácie si v nej hľadajú „správne" miesto. Zažitie procesu hľadania správneho miesta v systéme ponúka nový obraz jeho fungovania, vedie ku zmene a následne k riešeniu problémových vzťahov. Nielen ten, kto si stavia vlastný systém, ale aj tí, ktorí stoja v systémoch iných, či ktorí sa „len" pozerajú, majú možnosť vidieť a emočne prežiť malé rituály umožňujúce nastolenie rovnováhy v systéme. Zakladateľom tohto prístupu je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger a úspešne ho rozvíjajú jeho žiaci Mathias Varga von Kibéd, I. Sparre a ďalší.

 

Miesto: v Žiline, M. R. Štefánika 34

Čas:  Začiatok je o 9,00 hod., ukončenie okolo 18,00 hod., medzitým cca hodinová prestávka na obed.

Prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/1f3uKzTXQxRcWvIhizszb_26waGxUntsZjmCbRiWFZEU/viewform?c=0&w=1 

Po zaregistrovaní zasielame predfaktúru, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do 17.05.2016. Vaše miesto na seminári je záväzné až po uhradení poplatku. Následne obdržíte potvrdzujúci email. Ak sa prihláste, no nebudete sa môcť účastniť, je potrebné nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti nevraciame. Ďakujeme za porozumenie.

Cena: 54 eur (študenti a ženy na materskej 50 eur) a hradí sa na účet – info o platbe zašleme ihneď po prihlásení. Uprednostňujeme skôr prihlásených pre obmedzený počet účastníkov.

Kontakt a informácie: kmelova@gmail.com

 

Seminár povedie PaedDr. Zlata Šramová, psychoterapeutka a liečebná pedagogička. V súčasnosti má privátnu klientelu, venuje sa práci so staršími a umierajúcimi. Vedie vzdelávacie semináre a prednášky pre pracovníkov v zdravotnej a sociálnej sfére. Absolvovala výcvik v dynamickej psychoterapii, výcvik procesorientovanej psychoterapie, psychodrámy, NLP. Spoločne s Ivanom Verným a Pavlom Konečným lektorovala prvý výcvik  „Integrácia procesovej práce v systemických štruktúrach“ na Slovensku a v súčasnosti spoločne s odborným tímom vedie druhý výcvik v Brne.  ( pozri www.alluvuo.eu), Podieľa sa na seminároch systemickej terapie a jej spojení s procesnou prácou, vyučuje kreatívne techniky a je propagátorkou systemickej práce. Externe učí na SZÚ, spolupracuje na vzdelávacích projektoch s organizáciou Živica.

v spolupráci s MUDR. Martinom Ondrejkovičom, absolvent Univerzity Komenského v Bratislave – odbor všeobecné lekárstvo. Pracoval v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela, Pezinok a v Dennom psychiatrickom sanatóriu pre dospelých FN akad. Dérera ako psychiater. Od roku 2004 pracuje ako nezávislý tréner, poradca, konzultant a kouč. Má lektorské skúsenosti v oblasti trénovania komunikačných zručností, tímovej spolupráce, prezentačných zručností, realizáciou assessment a development centier.  Medzi témy, ktorým sa venuje patrí rozvíjanie efektívnej komunikácie, asertivita, riadenie stresu, riešenie konfliktov, sebapozávanie a rozvoj, tréning zručností pre vzdelávanie a pospelých, motivácia a vedenie ľudí a ďalšie.                                                   

Tešíme sa na Vás v Žiline!

 

« predchádzajúci príspevok
Test ruky
nasledujúci príspevok »
Kurz muzikoterapie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!