MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY - ONLINE (inovačné vzdelávanie)

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 4. 2024 do 22. 5. 2024

Miesto akcie: Online cez Zoom


Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov …

Anotácia: K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,….

Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike:

- attachmentového správania u detí do 2 rokov (Strange situation, klinické metódy)

- attachmentového správania u detí predškolského veku (4 stiuácie, klinické metódy, Nedokončené attachmentové príbehy)

- attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku (Children Attachment Interview, H-T-P test, Test srdca, Obrazy v piesku…)

- attachmentu u adolescentov a dospelých ( Adult Attachment Interview, Attachment Projektive Test, Parental Bonding Instrument, Experience in close realtionship…)

Schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

www.rodinnaterapia.sk/seminare/moznosti-diagnostiky-vztahovej-vazby/

« predchádzajúci príspevok
Nácvik všímavosti a sebasúcitu.
nasledujúci príspevok »
SANDPLAYING – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii. (inovačné vzdelávanie)


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!