Multidisciplinárne intervencie v rozvode

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 18. 1. 2018 do 19. 1. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Multidiscipplinárne intervencie v rozvode

je novinka v portfóliu Coachingplus!

Je určená pre psychológov, sociálnych pracovníkov, mediátorov, advokátov a pedagógov, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov. Zámerom dvojdňového workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • porozumieť špecifikám prežívania detí a dospelých vo vysokokonfliktných situáciách rodinného systému
  • vedieť viesť rozhovor s členmi rodiny takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany konfliktu
  • poznať rôzne modely práce, prístupy a stratégie v jednotlivých fázach konfliktu a rozvodového procesu
  • poznať špecifiká a možnosti rozvodovej mediácie, sociálnej práce s deťmi v rozvode, psychologickej a psychoterapeutickej práce s deťmi a dospelými v rozvode
  • vedieť vytvárať kontrakty s jednotlivými časťami spolupracujúceho systému (a to aj v situáciách, keď ľudia nechcú spolupracovať)
  • vedieť vytvárať dohody o spolupráci s inými pomáhajúcimi profesiam

Lektori workshopu sú Mgr. Zuzana Zimová a Mgr. Vladimír Hambálek, konať sa bude v Bratislave, presné meisto sa určí podľa počtu prihlásených účastníkov. Bližšie informácie o prihlásení a spôsobe platby nájdete na stránke www.coachingplus.org/kalendar.html

Kontaktná osoba PhDr. Ivan Valkovič valkovic@coachingplus.org  tel.: 0903 722 874

 

 

« predchádzajúci príspevok
Liečenie divadlom
nasledujúci príspevok »
Sebaskúsenostná skupina pre riadiacich pracovníkov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!