Liečenie divadlom

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 18. 11. 2017 do 18. 11. 2017

Miesto akcie: Bratislava


Liečenie divadlom

Liečenie divadlom /cesta k tvorivosti, slobode a vedomému bytiu v prítomnosti./

Úvodné bratislavské stretnutie k projektu Liečenie divadlom – znovuzrodenie.
Tento projekt v sebe spája dve cesty – divadlo ako terapiu a limbický odtlačok.
Obe cesty vedú naspäť k pochopeniu zaužívaných vzorcov správania, ktorými sa riadime.
K potlačeným emóciám, ktoré treba spracovať. Všetky odpovede nájdeme v pamäti tela.
Napojenie sa na svoje telo je základným predpokladom pre sebapoznanie a vedomé vytváranie
života.

Zážitkový seminár je ochutnávkou práce, ktorú zažívajú herci divadelnej skupiny Théaterapia.
Zároveň je pozvánkou do umeleckého tímu, ktorý vznikne v Bratislave. Cyklus šiestich
víkendových stretnutí bude prebiehať od januára do júna 2018. Počas stretnutí budeme
pracovať nielen na sebe, ale aj na divadelnom predstavení, ktoré bude mať premiéru v júni 2018.

Divadlo ako terapia je koncept, ktorý má dvojitý liečivý efekt: herec zažíva terapiu v skúšobnom
procese a divák na predstavení.

Rozpoznaním rolí, ktoré v živote hráme, sa naučíme vytvoriť si odstup, a sputíme tak liečivý proces
rozpúšťania škodlivých vzorcov správania.
Vytvoríme bezpečný priestor pre odhalenie starých vnútorných zranení a vyjadrenie potlačených
emócií.
Uvedomením si masiek, ktoré nosíme, urobíme prvý krok k autenticite a slobode vyjadrovania,
čím podporíme sebadôveru a posilníme životnú silu.
Prostredníctvom meditačných techník sa znovunapojíme na svoje telo, v ktorom sú uložené
všetky informácie, ktoré potrebujeme k radostnému životu.

Práca s limbickým odtlačkom je o rozpoznaní toho, čo je skutočne naše, a prepustení
tých presvedčení a vzorcov správania, ktoré nám neslúžia. O ochote stretnúť sa s bolesťou v nás
a premeniť ju na poznanie a skúsenosti, na ktorých môžeme vyrásť. O odpustení, zmierení,
uvoľnení a rozpoznaní darov, ktoré sú za bolesťou skryté. O návrate k vnútornému mieru,
láske a radosti, a o dôvere v našu schopnosť zažívať hlboké vzťahy.

Všetci hráme hlavnú postavu vo svojom životnom príbehu. Buď prevezmeme zodpovednosť a
staneme sa vedomými tvorcami - režisérmi svojej hry, alebo ostaneme v polohe obete - bábky
ovládanej zvonka.

Projekt Liečenie divadlom – znovuzrodenie, ponúka priestor pre radostnú, hravú a zároveň
hlbokú vnútornú prácu v bezpečnom priestore malej skupiny... je manifestáciou túžby človeka
po prijatí a láske. Je to šanca znovu začať cítiť a komunikovať svoje pocity v súlade so svojou
vnútornou pravdou... bez pocitov bezmoci, krivdy, bez obviňovania a podmienok.

Zážitkovým seminárom vás budú sprevádzať Kristína Sihelská a Zuzana Bajkaiová.

Mgr.Zuzana Bajkaiová – magistra sociálnej práce so zameraním na psychoterapiu
s resocializáciou, dula, terapeutka. Od roku 2008 sprevádza ženy pri pôrodoch, jednotlivcov
a rodiny v krízach. Venuje sa témam vedomého rodičovstva , dlhodobým dopadom pôrodu
na život človeka, témam limbického otlačku a liečenia vnútorného dieťaťa, a rehabilitácii
pôrodných zážitkov /rebirthingu/ .
„Mojou víziou je láskyplný život, prežitý v zdraví, radosti, s pocitom zmysluplnosti
existencie na Zemi. Mnoho ľudí dnes nevedome kráča cestou pútnika, hľadajúceho
znovu-spojenie sa s rovinami duše, s ktorými dávno stratili kontakt.“

Mgr.art. Kristína Sihelská: Jej životná skúsenosť spája divadlo a cestu osobného rozvoja. Študuje tanečno-pohybovú terapiu. Je herečkou a členkou umeleckého súboru Mestkého divadla v Žiline. Založila občianske združenie Vedome - centrum duchovného rozvoja. Vedie divadelnú skupinu Théaterapia, ktorá prináša autorské predstavenia odrážajúce vnútornú esenciu a inšpirujúce k hľadaniu svojej podstaty.
„Myslím si, že šťastie človeka je v slobodnom a autentickom vyjadrovaní sa. V tom, že môže tvoriť, a tak zhmotňovať svoje sny, manifestovať svoju jedinečnosť. Takéto šťastie zažíva človek, ktorý je sám sebou, napojený na zdroj, hlboko zakorenený a žijúci v prítomnosti.“

cena za seminár je 45 eur

10.00 - 17.00

miesto konania: Centrum vedomého rozvoja Shangrila, Michalská 7, Bratislava
info a prihlášky: zubajka@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Psychodráma - zážitkový seminár
nasledujúci príspevok »
Multidisciplinárne intervencie v rozvode


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!