Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 24. 2. 2021 do 25. 2. 2021

Miesto akcie: Online cez Zoom


VZDELÁVANIE PREBEHNE ONLINE FORMOU

Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné problémy vo svojom správaní. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje zapojiť sa do vyučovania a vyťažiť z nej niečo užitočné pre svoj osobný rast.  Seminár je určený pre pedagogických a odborných pracovníkov škôl, školských zariadení detských domovov, krízových centier....

Seminár bude zameraný na tieto témy:

  • Získanie najnovších poznatkov z neurobiológie, psychológie, sociológie a pedagogiky v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí;  
  • Porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania detí v škole;
  • Prehľad v psychopatológii skupinového attachmentu a možnosti intervencie;
  • Osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií; zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca 
  • Rola školského psychológa, rola asistenta učiteľa

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na https://www.rodinnaterapia.sk/seminare/

 

 

« predchádzajúci príspevok
Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť
nasledujúci príspevok »
Dieťa a rodina v rozvode OBSADENÉ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!