Sprevádzanie klienta v sociálnych službách s využitím dynamiky arteterapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 6. 2018 do 22. 6. 2018

Miesto akcie: Facilitas n.o., Spišské námestie 4, Košice


Sprevádzanie klienta v sociálnych službách s využitím dynamiky arteterapie

Arteterapia predstavuje symbolické vyjadrenie, poznávanie a vnímanie seba a sveta prostredníctvom umeleckých zážitkov, ktoré vychádzajú z vlastného tvorivého prejavu. Obohacuje teda našu tvorivosť, utvára vzťahy a pomáha porozumieť prostrediu, v ktorom žijeme. Ak je cieľom sprevádzania klientov viesť ich k zvýšenej empatii a ohľaduplnosti voči ostatným v ich priestore, tak arteterapeutické techniky ponúkajú bezpečný priestor konfrontovať sa s vlastnou citlivosťou ako i senzitivitou každého účastníka umeleckých aktivít. Ponúkajú alternatívu k verbálnym technikám, nahliadnutie k motivačným a osobnostným zložkám. Ponúkame Vám dynamiku arteterapie v podnetnom prostredí individuálnych aj skupinových aktivít. 
Psychológovia, psychoterapeuti, socioterapeuti, sociálni pracovníci, pedagogickí pracovníci ako aj študenti odborov pomáhajúcich profesií, ktorí využívajú alebo by chceli využívať pri svojej práci s klientom, rodinou, skupinou, komunitou arteterapiu, ktorá je súčasťou umeleckých expresívnych terapií.

« predchádzajúci príspevok
Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok
nasledujúci príspevok »
Práca s deťmi


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!