Obranné mechanizmy v psychoterapii a psychodiagnostike

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 7. 12. 2019 do 8. 12. 2019

Miesto akcie: Bratislava


 Krátký popis kurzu

Kurz zoznámi so základným vnímaním obranných mechanizmov obranných v kontexte diagnostiky a psychoterapie. Účastníkom budú predstavené jednotlivé obranné mechanizmy, objasnená ich funkcia v terapeutickom procese a na kazuistikách si priblížia ich projekciu v diagnostických metódach (ROR, TAT).

Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníci zoznámili s definíciou jednotlivých obranných mechanizmov, ich funkciou a prejavmi  v terapii a diagnostických metódach. Objasníme si ich vývoj  a na kazuistických ukáýkach budeme ilustrovať ich dôležitosť v terapeutickej a diagnostickej práci. Definícia obranných mechanizmov vychádza z psychodynamického teoretického zázemia.

Hlavný dôraz budeme klásť na objasnenie obranných mechanizmov ako diagnostického nástroja v terapii a v projektívnych metódach. Na kazuistických ukážkach predstavíme obranné mechanizmy v terapeutickej práci, v protokoloch Rorschachovej metódy a Tematicko-apercepčného testu.

Podrobný obsah kurzu:

  • Úvod do psychodynamickej teórie a diagnostiky osobnosti so zameraním na úlohu obranných mechanizmov
  • Definícia jednotlivých obranných mechanizmov
  • Rozdelenie obranných mechanizmov podľa vzniku vo vývine
  • Porovnanie obranných mechanizmov s copingovými stratégiami
  • Obranné mechanizmy v Rorschachovej metóde (zoznámenie sa s validizovanými škálami – Lerner, Urist, Ipp)
  • Obranné mechanizmy v Tematicko-apercepčnom teste (Cramer)

 

 

 

 

 

 

TERMÍN:  7.-8.12.2019

 

MIESTO:  Bratislava

 Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách – predovšetkým psychológom prípadne študentom psychológie.  Podmienkou účasti a kurze je základná skúsenosť s metódou ROR.

 

 Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

 LEKTORKY:

 

PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti  s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo  sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“.

 

Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

 

Mgr. Kateřina Ingrová

 

Skúsenosti s psychodiagnostikou, poradenstvom a psychoterapiou  získala počs zamestnania v utečeneckom zariadení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologickej  poradni v Břeclavi a Fakultnej nemocnici Brno, kde pôsobí doteraz. Vo svojej práci sa dlhodobo venuje predovšetkým starostlivosti o klientov s psychosomatickými ťažkosťami. Externe spolupracuje s FSpS MU a vzdelávacou spoločnosťou  Zřetel. Od roku 2012 pôsobí aj v súkromnej praxi „Terapie pod Špilberkem“, kde pracuje s detskými aj dospelými klientmi.

 

KURZOVNÉ

 

100 Eur

 

 Otázky adresujte na 

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com

 


ORGANIZÁTOR

 

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

 

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Hľadám prácu Bratislava
nasledujúci príspevok »
"Life Dynamic Slovensko" sebaskúsenostný a vzdelávací program s prvkami psychoterapie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!