Akreditované vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 27. 4. 2019 do 28. 4. 2019

Miesto akcie: Bratislava


 

Pozývame Vás na semináre:

 

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania

 

Modul 1 (27. 4. 2019) – teoretická časť

 a

Modul 2 (28. 4. 2019) – praktická časť

v Bratislave

 

Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania je určené predovšetkým odborníkom z pomáhajúcich profesií a učiteľom, ktorí pracujú s deťmi s poruchami učenia, správania, s poruchami koncentrácie a hyperaktivity. Vzdelávanie je vhodné pre tých odborníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o deficitoch čiastkových funkcií ako možných príčinách porúch učenia, koncentrácie a správania a o metodike Dr. Sindelar, pomocou ktorej je možné deficity čiastkových funkcií zachytiť a pomocou tréningu až úplne odstrániť.

 

Modul 1 je možné absolvovať samostatne alebo ako súčasť vzdelávania k diagnostike a terapii deficitov čiastkových funkcií podľa metódy Dr. Sindelar.

 

Modul 2 je možné absolvovať až po predchádzajúcom absolvovaní Modulu 1.

Semináre vrámci vzdelávania:

 

Modul 1 Deficity čiastkových funkcií: úvod – teoretická časť ( 8 hodín )

 

Modul 2 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – praktická časť ( 8 hodín )

 

Modul 3 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika - vyhodnotenie a zostavenie tréningového plánu ( 16 hodín )

 

Modul 4 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – supervízia ( 16 hodín )

 

Modul 5 Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia ( 16 hodín )

 

Prostredníctvom vzdelávania formou piatich modulov si účastníci seminárov  prakticky osvoja „Sindelar metódu“ na zachytenie a odstránenie deficitov čiastkových funkcií.

 

Viac info o ďalších moduloch a o vzdelávaní  nájdete na stránke www.sindelar.sk

 

Vzdelávanie je možné v prípade záujmu absolvovať aj ako akreditované Ministerstvom školstva SR rozdelené do dvoch programov:

 

Program Sindelar I ( Modul 1,2,3 ) – 13 kreditov

 

Program Sindelar II ( Modul 4,5 ) – 13 kreditov

 

Obsah modulu 1

Definícia pojmu oslabenie čiastkového výkonu ( deficity čiastkových funkcií ), dopad deficitov čiastkových funkcií na výkon dieťaťa: poruchy učenia, dyskalkúlia, oslabenie koncentrácie, poruchy koncentrácie (ADHD a ADD), dopad deficitov čiastkových funkcií na správanie dieťaťa ( hyperaktivita, nápaditosti v správaní, poruchy správania...), emocionálna situácia dieťaťa s deficitmi čiastkového výkonu, rodina s dieťaťom s oslabením čiastkového výkonu.

Úvod do teoretických základov z kognitívnej psychológie, neuropsychológie a vývinovej psychológie.

Diagnostika oslabenia čiastkového výkonu:

Metodika Dr. Sindelar "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších:

Ukážka diagnostiky, vyhodnotenie diagnostiky na základe kazuistiky.

Metodika Dr. Sindelar „Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií v materskej škole a v predškolskom veku – metodika Mačka Mňau.“:

Ukážka diagnostiky a ukážka vyhodnotenia na základe kazuistiky.

Terapia oslabenia čiastkového výkonu:

Základy terapie, zoznámenie sa s tréningovým programom: papierová verzia, CD – verzia.

Odporúčania učiteľom a rodičom k výchove a  vzdelávaniu detí s oslabením čiastkového výkonu.

Základné poznatky – poruchy učenia, poruchy koncentrácie ( ADD, ADHD ).

Dátum: 27.4.2019 , od 9.00 - 16.00 hod

Miesto konania: Bratislava 

Poplatok za seminár: 100 €

 

 

 

Obsah modulu 2: DIAGNOSTIKA DEFICITOV ČIASTKOVÝCH  FUNKCIÍ

 

Postup "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších:

 

Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou v malých skupinkách, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

 

Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií: "Mačka Mňau" u detí vo veku materskej školy a v predškolskom veku:

 

Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou v malých skupinkách, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

 

Terapia deficitov čiastkových funkcií:

 

Základy k terapii. Zoznámenie sa s tréningovým programom. Odporúčania k terapii.

 

Tréningové programy: papierová verzia, verzia na CD, hry na počítači

Dátum: 28.4.2019 , od 9.00 - 16.00 hod

Miesto: Bratislava

Poplatok za seminár: 100 €

-----------------------------------------

Lektor: PaedDr. Petra Arslan Šinková , školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: sindelarcentrum@gmail.com

Následne Vám zašleme Pozvánku + Záväznú prihlášku.

 

« predchádzajúci príspevok
Dss-MOST organizuje kurz: Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách
nasledujúci príspevok »
Prejavy osobnostnej patológie v psychodiagnostike Supervízny pohľad


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!