Rodinná terapia a idividuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 1. 2024 do 24. 2. 2026

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


„Kedysi som sa pýtal: Ako môžem vyliečiť či zmeniť tohto človeka? Dnes by som túto otázku položil inak: Ako môžem vytvoriť vzťah, ktorý tento človek môže využiť pre svoj osobný rast?“ Carl Rogers

Obsah výcviku:

- teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu

- diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých

- princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), - najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry)

- účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s pieskom, …)

- absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny – psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby….) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,

- skupinová aj individuálna supervízia

Schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie.

Dátum a čas: prvý deň: 09:00 – 16:00; druhý deň: 09:00 – 16:00; tretí deň: 09:00 – 14:00

stretnutie: 09.-11.01.2023

stretnutie: 20.-22.03.2023

stretnutie: 05.-07.06.2023 – pobytové

stretnutie: 18.-20.09.2023 – pobytové

stretnutie: 27.-29.11.2023

stretnutie: 16.-18.01.2024

stretnutie: 12.-14.03.2024

stretnutie: 03.-05.06.2024 – pobytové

stretnutie: 09.-11.09.2024 – pobytové

stretnutie: 10.-12.12. 2024

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727.

www.rodinnaterapia.sk/seminare/vycvikovy-program-rodinna-terapia-a-terapia-zamerana-na-vztahovu-vazbu/

« predchádzajúci príspevok
CPPPaP Bratislava 5 - sociálno-administratívny zamestnanec
nasledujúci príspevok »
Konflikt ako príležitosť


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!