Rodinná terapia a idividuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu - OBSADENÉ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 2. 2022 do 30. 11. 2023

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


„Kedysi som sa pýtal: Ako môžem vyliečiť či zmeniť tohto človeka? Dnes by som túto otázku položil inak: Ako môžem vytvoriť vzťah, ktorý tento človek môže využiť pre svoj osobný rast?“ Carl Rogers

Autorom terapie zameranej na vzťahovú väzbu je Daniel Hughs, ktorý vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Tento empatiou motivovaný model transformuje maladaptívne vzorce, zmierňuje utrpenie a opätovne nastoľuje pocit radosti, zvedavosti a lásky, ktoré vychádzajú z pocitu spojenia a istoty.

Obsah výcviku:

teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu

diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých

princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry)

účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s pieskom, …)

absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny – psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby….) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,

skupinová aj individuálna supervízia

Pre veľký záujem spúšťame ďalší beh výcviku aj v roku 2022 :-)))

Dátum a čas: prvý deň: 09:00 – 16:00; druhý deň: 09:00 – 16:00; tretí deň: 09:00 – 14:00

stretnutie: 22.-24.02.2022

stretnutie: 19.-21.04.2022

stretnutie: 21.-23.06.2022

stretnutie: 27.-29.09.2022

stretnutie:06.-08.12.2022

stretnutie: február 2023

stretnutie: apríl 2023

stretnutie: jún 2023

stretnutie: september 2023

stretnutie: november 2023

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727.

www.rodinnaterapia.sk/seminare/vycvikovy-program-rodinna-terapia-a-terapia-zamerana-na-vztahovu-vazbu/

« predchádzajúci príspevok
CPPPaP Bratislava 5 - sociálno-administratívny zamestnanec
nasledujúci príspevok »
Konflikt ako príležitosť


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!