Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu: 20 mesačný výcvikový program - OBSADENÉ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 27. 4. 2021 do 29. 4. 2021

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 Je určený pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, psychiatrov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi a s ich rodinami.

Autorom terapie zameranej na vzťahovú väzbu je Daniel Hughs, ktorý vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Tento empatiou motivovaný model transformuje maladaptívne vzorce, zmierňuje utrpenie a opätovne nastoľuje pocit radosti, zvedavosti a lásky, ktoré vychádzajú z pocitu spojenia a istoty. 

Obsah výcviku:

 • teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu
 • diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých
 • princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie  (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry)
 • účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s pieskom, ...)   
 • absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny - psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby....) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,
 • skupinová aj individuálna supervízia

Rozsah a štruktúra výcviku:

 • celkový rozsah výcviku 180 hodín
 •  individuálna supervízia 20 hodín
 • 9 stretnutí x 3 dni (streda, štvrtok, piatok
 • doba trvania výcviku 20 mesiacov
 • účastníci obdržia materiály k jednotlivým stretnutiam
 • predpokladá sa individuálne štúdium zadaných materiálov medzi jednotlivými stretnutiami a terapeutická práca s klientami

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať na adrese rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727. Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

« predchádzajúci príspevok
CPPPaP Bratislava 5 - sociálno-administratívny zamestnanec
nasledujúci príspevok »
Konflikt ako príležitosť


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!