„Sociálne hranice a hranice agresivity“ psychoterapeutický a psychoedukatívny program

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 11. 2019 do 22. 11. 2019

Miesto akcie: Nitra


Rozsah: 2 dni – v čase od 9:00 do 17:00

Cieľová skupina: Výcvik je určený pre psychológov

Program a obsah výcviku:

1. deň: Predstavenie a oboznámenie sa s metodikami TABaK, TABaK-C a TKC, ktoré vychádzajú z princípov gestalt teórie a terapie. Test TABaK dokáže kvantifikovať mieru agresivity ako aj dynamické charakteristiky agresívnych prejavov. Zameriava sa na 5 oblastí: domáce prostredie, dopravné  situácie, práca, verejný priestor a zbrane. TABaK-C je verziou určenou pre deti a meria 3 oblasti: domáce prostredie, verejný priestor a školu.  Normy sú vypracované pre bežnú dospelú i detskú populáciu. Vytvorené sú taktiež normy pre dospelých, ktorí boli odsúdení za násilnú trestnú činnosť a držiteľov strelných zbraní. Testy sú využiteľné v rôznych odvetviach psychológie (napr.: klinickej, pracovnej, dopravnej, poradenskej, školskej, či športovej) ako aj priamo v  psychoterapeutickej práci. Zážitok na sebe. Naučenie sa signovať a pracovať s danými metodikami.

2. deň: Upevňovanie testovania, administrácie a vyhodnocovania daných metodík, prezentácia a interpretácia vybraných protokolov. Program „Sociálne hranice a hranice agresivity“ a jeho využiteľnosť pri práci s deťmi, agresívnymi klientmi, týranými ženami, v rámci poradenstva pri udelení probačného dohľadu, ako aplikácia pre mladých vodičov, v rámci rehabilitačného programu na zmenu správania a postojov v cestnej premávke.

Odhadovaný počet kreditov z komory psychológov: 14

Počet účastníkov: max. 20

Možnosť prihlásenia do:  10.11.2019

Účastnícky poplatok: 120 EUR

Účastnícky poplatok  je možné uhradiť na čísle účtu:  SK29 0200 0000 0038 3450 8656 (pre identifikáciu platby do informácie pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko) alebo v hotovosti na mieste výcviku. Cena metodiky TABaK je 95 Eur, metodiky TABaK-C je 85 Eur, TKC je 27 Eur. Účasť na vzdelávaní nie je však podmienená kúpou metodík. V prípade záujmu o všetky metodiky bude účastníkom udelená zľava 30 eur.

Spôsob záväzného prihlasovania: emailom na adrese  psychokliniksro@gmail.com

« predchádzajúci príspevok
Konferencia Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII
nasledujúci príspevok »
Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!