Workshop "Svet detí so špeciálnymi potrebami v materskej škole"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 11. 2019 do 16. 11. 2019

Miesto akcie: Partizánske


Workshop  "Svet detí so špeciálnymi potrebami v materskej škole"

Pozývame vás na workshop s názvom

 

 Svet detí so špeciálnymi potrebami v prostredí materskej školy

 

Dátum vzdelávania: 16. november 2019 (sobota), v čase od 10:30 hod. do 16:00 hod.,

 

Obsah workshopu:

 

 

- zážitkovou formou uchopenie jednotlivých diagnóz (ADHD, ADD, problémové správanie, poruchy učenia, autizmus, mentálne postihnutie a intelektové nadanie) a z nich plynúce špeciálne potreby detí v edukácií

 

- praktické nadobudnutie zručností ako pôsobiť v pozícií pedagóga v rámci jednotlivých diagnóz

 

- špeciálno-pedagogické metódy a spôsoby práce realizovateľné pedagógmi z MŠ

 

- praktiký návod ako efektívne riešiť kritické situácie v škôlke

 

Miesto vzdelávania: Partizánske

 

Cena workshop za osobu: 40 €

 

V cene je zahrnutý účastnícky poplatok, lektorné a materiál k vzdelávaniu. V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

 

Lektor vzdelávania: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke aj na www. sukromnecentrumpe.sk

Prihlásenie na vzdelávanie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

predmet emailu: workshop pre MS_november 2019

 

« predchádzajúci príspevok
Kurz ROR pre začiatočníkov /Comprehenzívny Exnerovský systém/
nasledujúci príspevok »
Prevent. program zameraný na rizik.správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!