Konferencia Osobnosť v kontexte kogícií, emocionlatiy a motivácií VII - postkonferenčné workshopy

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 11. 2019 do 28. 11. 2019

Miesto akcie: FIlozofická fakulta UK, Bratislava


V rámci konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII, ktorúv dňoch 27.-28.11. organizuje Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave sme pripravili aj tzv. postkonferenčné workshopy.

Workshopy sú primárne určené účastníkom a účastníčkam konferencie, ale vzhľadom na pár voľných miest ponúkame aj odbornej verejnosti bez účasti na konferencii. Poplatok za jednotlvý workshop je 10€ (hradí sa na mieste).Kapacita workshopov je obmedzená, preto v prípade záujmu ma kontaktujte prostredníctom mailu diana.demkaninova@uniba.sk

WORKSHOPY:

Vladimír Burčík -Interaktívne formy spracovania výučbového obsahu a verifikácie vedomostí alebo pedagóg dizajnérom

Daniela Čechová - Partnerský kontrakt v párovom poradenstve a psychoterapii

Hana Smitková, Jana Lednická, Lucia Lenická - Participácia detí a adolescentov na tvorbe kontraktu v psychologickom poradenstve/terapii

Jakub Rajčáni -Predchádzanie falošne pozitívnym výsledkom v psychologickom výskume

Lucia Sabová, Gabriela Herényiová, Diana Demkaninová,, Radoslav Blaho -Adaptácia školského psychológa na školské prostredie

« predchádzajúci príspevok
Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie
nasledujúci príspevok »
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- OBSADENÝ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!