Vzťahová väzba – teória a prax - ONLINE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 3. 2022 do 4. 3. 2022

Miesto akcie: ONLINE cez ZOOM


Vzťahová väzba – teória a prax - ONLINE

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o vzťahovej väzbe. Cieľom je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.Čo môžete očakávať?

16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je:

Tematické bloky:

Vznik teórie vzťahovej väzby

Utváranie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom

Význam vzťahovej väzby v jednotlivých vývinových štádiách

Poruchy rozvoja vzťahovej väzby, typy vzťahovej väzby

Prejavy správania pri jednotlivých typoch vzťahovej väzby

Rozoznávanie typov vzťahovej väzby

Mentalizácia

Práca s deťmi s jednotlivými typmi vzťahovej väzby

Špecifiká náhradnej rodinnej starostlivosti, inštitucionálnej starostlivosti

Prejavy v dospelosti Komplexná trauma

Rozbor kazuistík

Cieľ:

Zoznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

Viac info nájdete tu:

dietaaja.sk/vztahova-vazba-teoria-a-prax/

« predchádzajúci príspevok
Kognitívne funkcie a depresia
nasledujúci príspevok »
Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou - ONLINE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!