WORKSHOP: Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a hist

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 9. 2022 do 23. 9. 2022

Miesto akcie: Bratislava


Workshop organizuje Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko (www.slea.sk).

Priblíži obraz narcistickej a histriónskej osobnostnej dynamiky (príp. poruchy osobnosti) a príčiny ich vzniku. Pozornosť bude venovaná

spoločným znakom oboch dynamík a ich vzájomným rozdielom z pohľadu existenciálnej analýzy, ako aj konkrétnym možnostiam terapie všeobecne a existenciálne-analytickej psychoterapie konkrétne.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov.

Lektorky:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hitková

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Trvanie workshopu:

23. 9. 2022 od 11:00 – 18:00

(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)

Max. počet účastníkov workshopu je 30.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese:

prihlaska@slea.sk

Do prihlášky uveďte svoju profesiu.

Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na

potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné

miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.

Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení

poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:

• zaplatený do 19.9.2022: 60 € (členovia

SLEA Slovensko, členovia Slovenskej

komory psychológov, rodičia na MD,

študenti dennej formy štúdia 55 €)

• zaplatený po 19.9.2022: 70 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť

prevodom na účet SLEA Slovensko

(SK29 7500 0000 0040 1802 1406).

Ako variabilný symbol prosím uveďte 032022,

do poznámky napíšte meno účastníka.

V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu

môžete namiesto seba poslať náhradníka.

Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení

kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory

psychológov.

« predchádzajúci príspevok
Neistota v Divadle K - autorská inscenácia o prežívaní neistoty
nasledujúci príspevok »
Akreditované vzdelávanie – Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!