ORGANIZÁCIA A ŠTRUKTÚRA OSOBNOSTI. Psychodynamický pohľad na osobnosť .

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 5. 2024 do 28. 5. 2024

Miesto akcie: TRNAVA


ORGANIZÁCIA A ŠTRUKTÚRA OSOBNOSTI. Psychodynamický pohľad na osobnosť .

Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár zameraný na tému ORGANIZÁCIA A ŠTRUKTÚRA OSOBNOSTI, ktorý aktuálne ponúkame v TRNAVE dominikabednarova.sk/vzdelávanie/

Psychodynamický pohľad na vývinovú úroveň, ako aj na štrukturálne usporiadanie osobnosti sa javí ako významný pre komplexnejšie porozumenie, a tým pádom aj pre efektívnejšie nastavenie psychoterapeutickej intervencie pri práci s klientmi/pacientmi.

Cieľom odborného seminára je oboznámiť účastníkov so základnými východiskami posudzovania osobnosti z hlbinného hľadiska v kontexte organizácie a štruktúry.

Obsahová náplň:

• Historický vývoj pohľadu na diagnostiku duševných porúch

• Kde a prečo vznikla potreba diagnostikovať osobnosť

• Psychodynamický verzus deskriptívny pohľad na osobnosť

• Úroveň usporiadania osobnosti vs štruktúra osobnosti – „čo posudzujeme a ako sa to premieta v realite kontaktu“, aké sú konotácie pre plánovanú intervenciu

• Charakteristika jednotlivých úrovní osobnostného usporiadania: neurotická úroveň, hraničná úroveň, psychotická úroveň

• Popis jednotlivých štruktúr osobnosti a porúch osobnosti

• Obranné mechanizmy, jadrové témy a vnútorné konflikty typické pre jednotlivé osobnostné štruktúry na príslušnej vývinovej úrovni

• Diagnostické možnosti a „nástroje“

• Kernbergove štruktúrované interview

Seminár odborne povedie Mgr. Dominika Bednárová – klinická psychologička, poradenská psychologička a certifikovaná psychodynamická psychoterapeutka.

Seminár je určený psychológom, lekárom, pracovníkom pomáhajúcich profesií ako aj študentom vyšších ročníkov príslušných odborov.

Termíny konania:

28. 5. 2024- TRNAVA Štefana Moyzesa 11

Účastnícky poplatok: 125 eur (v cene pitný režim, malé občerstvenie aj študijné materiály)

Seminár je akreditovaný SKP – 7 kreditov

Spôsob prihlasovania: cez formulár na

dominikabednarova.sk/vzdelávanie/

alebo emailom: psycholog.bednarova@gmail.com

Do prihlášky v emaili prosíme uviesť meno, priezvisko, adresu, ID v komore, pracovné zameranie a tel. kontakt. Účastnícky poplatok sa z organizačných dôvodov nevracia, je možné za seba poslať náhradníka. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle: +421 911 805 195 Tešíme sa na Vás!

« predchádzajúci príspevok
Diagnostický potenciál muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít, TRNAVA
nasledujúci príspevok »
Kurz mindfulness MBSR-MBCT


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!