Tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 12. 12. 2023 do 15. 12. 2023

Miesto akcie: Online


Tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry

s psychologičkou Catalinou Woldarsky Meneses, Ph.D. Centre for Psychology and Emotional Health, Švajčiarsko

Pozývame vás na 1-ročný tréning EFT-C s psychologičkou Dr. Catalinou Woldarsky Meneses. Tréning bude prebiehať

online počas dvoch 4-dňových modulov a jedného 3-dňového modulu (spolu 11 dní výuky). Tréning bude tlmočený do

slovenčiny. Medzi modulmi bude prebiehať supervízia (minimálne 16 hodín a prezentácia dvoch prípadov pre tých, ktorí

majú záujem o certifikáciu pod ISEFT).

Termíny modulov:

12.-15.12. 2023

18.-21.6. 2024

4.-6.12. 2024

Terapia zameraná na emócie pre páry (EFT-C) je empiricky overený a vysoko účinný terapeutický postup na terapiu

párových ťažkostí (Johnson & Greenberg, 1985; Goldman & Greenberg 1992).

V tomto prístupe sú zahrnuté poznatky z terapie zameranej na emócie (EFT) doplnené o systemickú perspektívu. Cieľom

párovej terapie zameranej na emócie je identifikovať a zmeniť cykly negatívnych interakcií, ktoré sú základom

partnerských ťažkostí. Cykly negatívnych interakcií sú vytvárané a udržiavané problémami so spracovaním emócií.

EFT-C predpokladá, že okrem tzv. potrieb väzby, identity a príťažlivosti je dôležitou hnacou silou partnerstva aj regulácia

afektov (Greenberg & Goldman, 2008). Regulácia afektov znamená, že v partnerstve sa človek snaží usilovať o príjemné

emócie a vyhýbať sa nechceným emóciám. Regulácia afektov je teda kľúčovým konceptom, ktorý pomáha pochopiť a

zmeniť párové interakcie. EFT-C má dva hlavné ciele: 1) Partneri sa učia sprístupniť svoje zraniteľné miesta a bolestivé

emócie, vhodne komunikovať a reagovať na toho druhého validujúcim spôsobom. 2) Partneri sa učia lepšie regulovať

svoje bolestivé a maladaptívne emócie spôsobené ranými detskými zraneniami.

Cieľová skupina

Psychoterapeuti/ky s ukončeným dlhodobým výcvikom v psychoterapii alebo v pokročilej fáze psychoterapeutického

výcviku, ktorí pracujú alebo majú záujem začať pracovať s pármi.

Výuka

Okrem prednášok, video-ukážok, prípadových štúdií sa pozornosť sústreďuje na propagáciu skúseností a praxe

základných princípov a techník EFT-C v práci v malých skupinách pod supervíziou.

Obsah

- Úvod do terapie zameranej na emócie pre páry

- Teória emócií

- Tri motivačné systémy (väzba, identita a príťažlivosť)

- Rozpoznanie a práca s emóciami, ktoré sú relevantné pre väzbu a identitu

- Interakčný cyklus

- 5 fáz EFT-C

- Empatické naladenie a prehĺbenie emócií

Modul 1

• Práca s emóciou

• Interakčné cykly

• Kroky spracovania

• Dimenzie väzby a identity,

• Úvod do práce s cyklami založenými na vplyve

• Úvod do seba-upokojovania

Modul 2

Viac podrobností o krokoch spracovania

• Krok 1: Logistika a budovanie spojenectva

• Fáza 2: Pomoc párom prejsť od reaktivity k základnej zraniteľnosti; Pomenujte cyklus a preskúmajte historický pôvod.

• Krok 3: Techniky empatického naladenia na prehĺbenie emócií a prístup k zraniteľnosti; Rozvoj základných zručností

(empatia, ako aj systemický popis interakčnej dynamiky)

• Krok 4: Transformácia cyklov prostredníctvom zraniteľnosti (odohranie)

• Seba-upokojenie,

• Práca na kontrole / dominancii

• Prehľad práce s emočnými zraneniami

Modul 3:

• Formulácia prípadov v EFT-C

• Práca so špecifickými emóciami: Hnev, Hanba, Strach, Smútok, Láska

• Hĺbková práca na emocionálnych zraneniach (odpustenie)

• Rozvoj zručností (pokračovanie)

• Špeciálne témy v EFT-C (napríklad sexualita)

• Skupinová supervízia

CENA

Znížená cena 1390 Eur platí do prihlásenia a zaplatenia do 10.10., po tomto dátume bude cena 1590 Eur. Cena za

supervíziu nie je zahrnutá v poplatku za tréning.

REGISTRÁCIA

form.jotform.com/231795913572364

KONTAKT NA ORGANIZÁTORKY

eft.institut.sk@gmail.com

Lektorka

Catalina Woldarsky Meneses, PhD. je švajčiarska trénerka a supervízorka EFT uznaná ISEFTom

(Medzinárodnou spoločnosťou pre terapiu zameranú na emócie). Dr. Woldarsky Meneses ukončila

doktorát na York University pod vedením Dr. Leslie Greenberga. Absolvovala rozsiahly výcvik v

terapii zameranej na emócie (EFT) pre jednotlivcov a páry a venovala sa štúdiu odpustenia u párov.

Dr. Woldarsky Meneses sa podieľa na školení a supervízii terapeutov a terapeutiek, ktorí sa učia

EFT. Momentálne žije vo Švajčiarsku a pracuje v súkromnej praxi, zároveň vyučuje na Webster

University a venuje sa svojej rodine a praxi jógy.

« predchádzajúci príspevok
Diagnostický potenciál muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít, TRNAVA
nasledujúci príspevok »
Inovačné vzdelávanie: Stimulačný program pre predškolákov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!