Inovačné vzdelávanie pre odborných a pedag. zam.: EMÓCIE U DETÍ, strach, hnev, sebavedomie dieťaťa,

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 11. 2023 do 16. 11. 2023

Miesto akcie: online cez ZOOM


Pozývame Vás na akreditované inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov školských zariadení, poradní a materských a základných škôl.

Viac informácií nájdete na našom webe www.sindelar.sk v záložke inovačné vzdelávanie.

Inovačné vzdelávanie Emócie u detí, odporúčania a tipy ako zvládnuť silné emócie je zamerané na program a publikácie na skupinovú a individuálnu prácu s deťmi. Súčasťou vzdelávania je aj jedna publikácia autorky programu podľa výberu účastníka vzdelávania.

Inovačné vzdelávanie sa uskutoční v súlade s § 56 ods. 1 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. v rozsahu 50 hodín kombinovanou formou, ukončené záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania sa nezapočítava do rozsahu programu vzdelávania. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii, ktorá sa prezentuje pred komisiou 27.11., poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Inovačné vzdelávanie je v rozsahu 50 hodín: 8 hodín online formou prezenčne a 42 hodín dištančne.

Termín vzdelávania:

16.11. 8 hodín 09.00 hod - 15.00 hod

27.11. komisia - overenie kompetencií

Publikácia v cene vzdelávania.

Úlohou účastníkov je naštudovať si Knihu o emóciách podľa vlastného výberu, ktorú dostanú účastníci pred začatím programu a spracovať dištančnú úlohu podľa zadania na webinári. Vzdelávanie je určené učiteľom a odborníkom z pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku a ktorí chcú pracovať na rozvoji emocionálnej inteligencie detí. Cieľom vzdelávania sú praktické odporúčania ako rozpoznať strachy a úzkosti u detí či ich psychosomatické ťažkosti, ale aj to, ako deťom s nimi pomôcť. Povieme si ako deti učiť vyjadrovať emócie, ako zvládnuť hnev dieťaťa a identifikovať možné spúšťače problémového správania. Pomocou kníh série Mami, oci rozvíjame u detí emocionálnu inteligenciu. Každá kniha obsahuje tri príbehy pre deti a odporúčania a rady pre učiteľov, odborníkov a rodičov.

Inovačné vzdelávanie - končí dosiahnutím 50 hodín vzdelávania. Po ukončení vzdelávania získate osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania a môžete si uplatniť príplatok za profesijný rozvoj.

Odborná garantka inovačného vzdelávania:

PaedDr. Petra Arslan Šinková, autorka rozvíjajúcich publikácií a stimulačných programov pre deti, renomovaná školská psychologička a majiteľka siete predškolského a školského vzdelávania FANTASTICKÁ a poradenského centra Centrum Dr. Sindelar.

V prípade záujmu o vzdelávanie nás kontaktujte mailom: sindelarcentrum@gmail.com

Radi Vám zašleme pozvánku s prihláškou.

Centrum Dr. Sindelar

« predchádzajúci príspevok
Tréning "Solution focused approach"
nasledujúci príspevok »
HRANIČNÁ, NARCISTICKÁ, HISTRIÓNSKA osobnostná psychodynamika


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!