Poruchy príjmu potravy a ich psychoterapia-obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 16. 3. 2024 do 16. 3. 2024

Miesto akcie: online cez zoom


Kurz o poruchách príjmu potravy poskytuje komplexný pohľad na túto problematiku. Zaoberá sa nielen teoretickými aspektmi psychopatológie týchto porúch, ale taktiež praktickými zručnosťami v oblasti ich diagnostiky a liečby.

Obsahová osnova teoretickej časti kurzu:

- úvod do problematiky porúch príjmu potravy, definovanie jej hlavných druhov (anorexia nervosa, bulimia nervosa a poruchy prejedania sa)

- psychologické a sociálne faktory prispievajúce ku vzniku PPP

- diagnostické postupy pri PPP

- terapeutické prístupy a intervenčné stratégie účinné pri PPP s dôrazom na individuálny prístup k pacientom a multidisciplinárnu spoluprácu medzi odborníkmi

Praktická časť kurzu sa bude venovať kazuistikám a diskusii o reálnych situáciách, čo umožňuje účastníkom aplikovať získané vedomosti a zručnosti v reálnom prostredí. Na záver kurzu sa budeme venovať aj prevencii porúch príjmu potravy.

Cieľom kurzu je podporiť odborníkov a odborníčky, ktoré prichádzajú do kontaktu s deťmi a dospelými s poruchami príjmu potravy, aby lepšie zvládali náročné situácie každodennej praxe aj dlhodobej terapeutickej práce.

TERMÍN: 16.3.2024

MIESTO: online (ZOOM)

CENA: 100 Eur

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách – predovšetkým psychológom prípadne študentom psychológie.

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

LEKTORSKÝ TÍM:

PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“. Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

Mgr. Kateřina Ingrová – vedie súkromnú prax Terapie pod Špilberkem od roku 2012. Do psychologickej starostlivosti prijíma dospelých aj detských klientov. Má ukončený psychodynamický psychoterapeutický výcvik (Brněnský institut psychoterapie). Je členkou České asociace pro psychoterapii a absolvovala nadstavbový výcvik EMDR. Skúsenosti s psychodiagnostikou, poradenstvom a psychoterapiou získavala v priebehu pôsobenia v utečeneckom zariadení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologickej poradni v Břeclavi a Fakultnej nemocnici Brno, kde pracovala do roku 2021. Vo svojej práci sa dlhodobo venuje predovšetkým starostlivosti o klientov s psychosomatickými ťažkosťami. Externe spolupracuje s FSS MU, FF MU a Vzdělávacím institutem pro Moravu.

Otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com

Organizátor: OZ Artea

« predchádzajúci príspevok
ponuka práce v psychologickej ambulancii
nasledujúci príspevok »
Akreditované vzdelávanie – Výklad snov pre psychológov a psychoterapeutov v praxi (6.) - OBSADENÉ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!