Kognitívne omyly a možnosti zvládania myšlienkových stereotypov pri práci s klientom

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 4. 2024 do 25. 4. 2024

Miesto akcie: Košice - PREZENČNE aj ONLINE


Kognitívne omyly a možnosti zvládania myšlienkových stereotypov pri práci s klientom

Seminár sa venuje porozumeniu kognitívnych omylov, ich zachyteniu, práci s opakovanými negatívnymi myšlienkami verbálnym spôsobom. Kognitívne omyly je možné zachytiť i výtvarným spôsobom, prostredníctvom arteterapie ponúknuť klientovi vhľad, porozumenie a možnosti zdrojov na zmenu. Práca s kontrolou a jej výhody a nevýhody pri kognitívnych omyloch.

PREZENČNE a ONLINE

Termín konania : 25.4.2024

Čas : 08:30 - 17:30

Miesto konania: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, Košice

Usporiadateľ: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Spišské námestie 4, Košice

Odborný garant: PhDr. Monika Piliarová, PhD

Suma za vzdelávaciu aktivitu pre jedného účastníka je 70,00 €.

Za účasť budú pridelené kredity SKP: 8

Program:

08:30 – 09:00 Teoretická časť - Porozumenie kognitívnym omylom

09:00 – 10:00 1. Technika: Modelové situácie spojené s kognitívnymi omylmi

10:00 – 10:50 2. Technika: Práca s opakovanými negatívnymi myšlienkami

10:50 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:30 3. Technika: Zachytenie kognitívnych omylov výtvarnou stimuláciou

12:30 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 - 14:00 Teoretická časť, rekapitulácia techník 1,2,3 -

14:00 – 14:50 4. Technika: Možnosti posilnenia zdrojov na zmenu

14:50 – 15:00 Prestávka

15:00 – 15:50 5. Technika: Práca s kontrolou, jej výhody a nevýhody

15:50 – 16:00 Prestávka

16:00 – 17:30 Teoretická časť, rekapitulácia techník 4, 5.

Informácie o platbe:

Suma za vzdelávaciu aktivitu pre jedného účastníka je 70,00 €

Prihlásiť sa je potrebné na PRIHLASOVACOM FORMULÁRI

Po prihlásení príde spätná odpoveď o zaregistrovaní a informácie o platbe.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom.

Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

• Názov účtu: PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. Košice

• Číslo účtu: 2622716643/1100

• Banka: TATRA BANKA a.s.

• Variabilný symbol: 2024

• SWIFT: TATRSKBX

• Účel platby: meno, priezvisko, adresa účastníka

• IBAN: SK7711000000002622716643

Správa pre príjemcu : OMYLY

« predchádzajúci príspevok
Odborné školenie riešenia rodičovských sporov o deti na princípoch Cochemskej praxe
nasledujúci príspevok »
Práca s emóciami – ľútosti, zahanbenia a poníženia pri práci s klientom


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!