Terapia hrou a filiálna terapia (v Košiciach)

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 2. 2023 do 11. 1. 2024

Miesto akcie: Košice


Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov

určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je zamerané na:

- teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)

- nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciai, zadávanie hraníc a pod.)

- supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Termíny:

1.stretnutie: 15.-16.02.2023 (1.deň 9.00 – 16.00; 2.deň 9.00 – 14.00)

2.stretnutie: 16.03.2023 (9.00 – 16.00)

3.stretnutie: 20.04.2023 (9.00 – 16.00)

4.stretnutie: 18.05.2023 (9.00 – 16.00)

5.stretnutie: 22.06.2023 (9.00 – 16.00)

6.stretnutie: 07.09.2023 (9.00 – 16.00)

7.stretnutie: 05.10.2023 (9.00 – 16.00)

8.stretnutie: 09.11.2023 (9.00 – 16.00)

9.stretnutie: 07.-08.12.2023 (1.deň 9.00 – 16.00; 2.deň 9.00 – 14.00)

10.stretnutie: 10.-11.01.2024 (1.deň 9.00 – 16.00; 2.deň 9.00 – 14.00)

Schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu kosiceirt@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

www.rodinnaterapia.sk/seminare/terapia-hrou-a-filialna-terapia-vycvikovy-program-v-rozsahu-108-hodin-kosice/

« predchádzajúci príspevok
Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa ONLINE
nasledujúci príspevok »
ADHD dieťa v rodine a škole - vzdelávanie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!