Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 38 príspevkov

[ < ] 1 2 [ > ]

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online

Monika Adamčíková
Kedy: 15. 6. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy: 15.6.2021 od 17:00 – 19:30Kde: ONLINECena: 29 Eur (v cene je lektorné a certifikát) Prihláška: https://www.mterapio.sk/event/receptivne-vyuzitie-hudby-pri-praci-nielen-s-detmi-online-3/ Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte ...

# zobrazení: 856

INPP terapia neuromotorickej nezrelosti - ročný kurz

Monika Gregussová
Kedy: od 6. 10. 2020 do 17. 6. 2021
Kde: Bratislava

Kurz INPP terapia neuromotorickej nezrelosti je určený pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s príznakmi neuromotorickej nezrelosti alebo dospelými najmä so psychickými problémami. Frekventanti kurzu sa naučia používať diagnostické a terapeutické postupy vyvinuté v Inštitúte neurofyziologickej psychológie (INPP). Kurz pozostáva z 3 ...

# zobrazení: 2131

Prvky tanečno - pohybovej terapie v telesnej výchove pre deti so ŠVVP - online

Monika Adamčíková
Kedy: 18. 6. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas : 18.6.2021 od  17:00 – 19:30 Kde: online cez platformu ZOOM (v deň konania workshopu zašleme prihlasovacie údaje) Cena: 29 Eur Prihláška: https://www.mterapio.sk/event/prvky-tanecno-pohybovej-terapie-v-telesnej-vychove-pre-deti-so-svvp-online/ Nie každý je od narodenia športovec. Nie každé dieťa pohyb baví. Telesná výchova, v dnešnej dobe - toľko ...

# zobrazení: 268

Hovienko je darček - online

Monika Adamčíková
Kedy: 19. 6. 2021
Kde: online

Kedy: 19.6.2021, sobota 9:00 – 11:30 Kde: online cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje pošleme v deň konania workshopu) Cena: 29€ – cena zahŕňa lektorné, certifikát Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/hovienko-je-darcek-online-3/ Pomôcky:  V rámci vašich možností si pripravte: - plastelínu, - kukuričný škrob, - hladkú múku, - vodu (teplá, nie horúca), - penu na holenie, - ...

# zobrazení: 1207

Kazuistiky. Večery s Ivanom Verným.

Dana Sidorová
Kedy: 21. 6. 2021
Kde: online cez zoom

Kazuistika, resp. supervízia prípadov, je dôležitá súčasť výcviku. Jej hlavným cieľom je zabezpečenie profesionálnej kvality. Keďže ponúkame prácu v skupine, budeme sa učiť spoločne zvládať ťažkosti a výzvy, ktoré sa objavujú vo vývoji každej profesionálky/profesionála, či už v terapeutickom, pedagogickom, poradenskom, koučovskom alebo inom kontexte. Počas supervíznych večerov sa budeme venovať ...

# zobrazení: 121

Hudba ako komunikačný prostriedok u detí so ŠVVP 2.časť - online

Monika Adamčíková
Kedy: 21. 6. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Dátum a čas: 21.6. 2021 od  17:00 – 19:30 Kde: online cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje pošleme v deň konania workshopu) Cena: 29 Eur (v cene je zahrnutý  certifikát) Prihláška: https://www.mterapio.sk/event/hudba-ako-komunikacny-prostriedok-u-deti-so-svvp-online/ Workshop môžu absolvovať aj tí, ktorí neabsolvovali 1. časť. CIELE A OBSAH Hlavným ...

# zobrazení: 1650

Skupinová práca. Teoretické východiská a nácvik skupinovej práce.

Anna Moravčíková
Kedy: 22. 6. 2021
Kde: Webinár

Vážení kolegovia, v prílohe Vám zasielame ponuku online webináru, ktorý sme pripravili pre pracovníkov pomáhajúcich profesií a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac o riešení závislostí. Webinár lektoruje doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra, ktorá má dlhodobú prax v oblasti riešenia závislostí a v lektorovaní vzdelávacích ...

# zobrazení: 350

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Mária Kopčíková
Kedy: od 28. 6. 2021 do 29. 6. 2021
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná. Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené ...

# zobrazení: 488

Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.

Mária Kopčíková
Kedy: 9. 7. 2021
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA. Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov v zásadách poskytovania krízovej intervencie, je pokračovaním workshopu Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie. Čo môžete očakávať? 8 ...

# zobrazení: 229

Krátkodobý výcvik v naratívnej terapii

Eva Linhová
Kedy: od 28. 8. 2021 do 29. 8. 2021
Kde: Košice a aj online cez Zoom

V obdobiach pretrvávania protiepidemických opatrení sa stretnutia budú uskutočňovať online na platforme Zoom. Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh ...

# zobrazení: 6736

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 30. 8. 2021 do 31. 8. 2021
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov… Anotácia: House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, ...

# zobrazení: 1636

Práca s párom v konflikte.

Dušana Priehradná
Kedy: od 6. 9. 2021 do 7. 9. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a ...

# zobrazení: 721

Traumatizované deti a terapia hrou

Michaela Souček Vaňová
Kedy: od 10. 9. 2021 do 11. 9. 2021
Kde: Banská Bystrica

Téma: Projekcia psychodynamiky traumy a deprivácie u detí Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka (www.reichelova.sk) Pozývame Vás na odborný seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (10 kreditov). Začiatok je v piatok 10.9. o 13:00, koniec v sobotu 11.9. o 16:00. Program seminára a podrobnejšie informácie nájdete v priloženej ...

# zobrazení: 155

Súrodenci a súrodenecká rivalita - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 13. 9. 2021
Kde: Online cez Zoom

Rodičia sa na odborníkov často obracajú s otázkami ohľadom vzťahov medzi súrodencami: „ako reagovať na ich večné spory?; ako podporovať ich spoluprácu?; „ako zvládať vzájomnú žiarlivosť?“ „ako sa vyhnúť vzájomnému porovnávaniu?“. Možnosti práce so súrodencami; sprevádzanie deti a rodičov pri konfliktných situáciách; postavenie súrodencov v rodine; práca s hanbou a vinou; ako aj mnohé iné témy ...

# zobrazení: 75

Výcvikový program v ARTEFILETIKE

Bronislava Plešková
Kedy: od 25. 3. 2021 do 17. 9. 2021
Kde: Bratislava

Výcvikový program v ARTEFILETIKE   Akreditované vzdelávanie schválené MŠ SR pod názvom: Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole, číslo rozhodnutia o akreditácii 1786/2018 – KV.   Forma vzdelávania: 60 hodín – z toho 48 prezenčne, 12 hodín dištančnou ...

# zobrazení: 2818

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE bol otvorený, možnosť pristúpenia do výcviku!

Eva Linhová
Kedy: od 19. 9. 2021 do 21. 9. 2021
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie sa budú stretnutia uskutočňovať ONLINE. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ...

# zobrazení: 10433

Komunikačné stratégie pre prácu s "problémovým dieťaťom" v školskom prostredí ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 22. 9. 2021
Kde: Online cez Zoom

Milí kolegovia, pripravili sme pre Vás odborné semináre na témy, ktoré by Vám mohli pomôcť pri práci a komunikácii s deťmi v školskom prostredí. Celá spoločnosť sa nachádza v situácií, ktorú zažívame prvý krát. Prináša veľa neistoty, napätia a obáv nielen u dospelých, ale aj u detí. Deti veľmi citlivo vnímajú zmeny, ktoré sa okolo nich dejú a nie vždy im rozumejú. Nevedia presne hovoriť o svojich ...

# zobrazení: 726

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 22. 9. 2021
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v ...

# zobrazení: 1074

Kde si stúpam na otlak? Večery s Ivanom Verným

Dana Sidorová
Kedy: 24. 9. 2021
Kde: online cez zoom

Ak máte chuť a odvahu skúmať svoje životné cesty, urobiť si krátky coaching svojej pracovnej situácie, nechať si supervidovať prípad z praxe, alebo ste len zvedavý/á na možnosť priameho zážitku procesorientovanej psychológie, srdečne Vás pozývame na dva workshopy s Ivanom Verným. Podujatie je určené pre laickú i odbornú verejnosť. Ivan bude pracovať v strede skupiny s tým, čo ...

# zobrazení: 60

RODINNÁ DOSKA - workshop

Beáta Urbancová
Kedy: 25. 9. 2021
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

  Online prihlásenie TU Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – pohľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti. „Familienbrett“ – Rodinná ...

# zobrazení: 322

[ < ] 1 2 [ > ]