Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 55 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

ČO V ŠKOLE NEUČIA V. - Úvod do psychologickej práce v inštitúciách

Ivana Gallová
Kedy: 15. 3. 2024
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 74

ČO V ŠKOLE NEUČIA IV. - Úvod do klinickej psychológie

Ivana Gallová
Kedy: 26. 4. 2024
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 79

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: 29. 4. 2024
Kde: Online cez Zoom

Anotácia: Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo. „Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v ...

# zobrazení: 3474

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY - ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 22. 4. 2024 do 22. 5. 2024
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov … Anotácia: K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou ...

# zobrazení: 9277

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE

Eva Linhová
Kedy: od 9. 6. 2024 do 11. 6. 2024
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie sa budú stretnutia uskutočňovať ONLINE. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ...

# zobrazení: 13163

2v1: Inovačné vzdelávanie v multidiscip. spolupráci & medzin. akredit. vzdelávanie ICCP "V dialógu"

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 8. 9. 2023 do 15. 6. 2024
Kde: Ružomberok (plus 1x Brno a 1x Bratislava)

AKTUALITY: Ostáva ešte pár voľných miest INFORMÁCIE O VZDELÁVANÍ: Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP patrí do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete (ICCP – International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices). Prebieha pod zastrešením našich partnerov Taos Institute (medzinárodný inštitút), Houston Galveston Institute (USA) a ...

# zobrazení: 542

ROR Exner

Katarína Petrová
Kedy: od 23. 9. 2023 do 29. 6. 2024
Kde: Prešov

V septembri 2023 sa bude otvárať opätovne / 12 krát/ ucelený kurz v metóde ROR /Exnerov comprehenzívny systém/ pre začiatočníkov , aj tých ktorí majú záujem si vedomosti upevniť, s cieľom zvládnuť aplikáciu, vyhodnocovanie, štrukturálny súhrn a interpretáciu v základoch tak, aby účastník bol schopný samostatne pracovať. Zároveň sa budeme zaoberať diferenciálnou psychodiagnostikou, klinickým ...

# zobrazení: 639

Tréning v terapii zameranej na emócie EFT s Lacom Timulákom

dagmara jurikovičová
Kedy: od 5. 9. 2024 do 8. 9. 2024
Kde: Bratislava

Pozývame Vás na 4-dňový intenzívny tréning v Terapii zameranej na emócie, ktorý povedie Laco Timuľák (profesor na Trinity College Dublin). Tréning je určený predovšetkým pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Účastníci sa zoznámia s teoretickými východiskami metódy EFT (Emotion Focused Therapy) a prakticky si osvoja psychoterapeutické metódy a techniky potrebné pre prácu s ...

# zobrazení: 631

Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov

Ivana Gallová
Kedy: od 22. 9. 2023 do 20. 12. 2024
Kde: Žilina

Účastníkom ponúkame komplexný a systematický pohľad na psychoterapiu detského klienta, opierajúci sa o psychoanalytické teórie, teóriu vzťahovej väzby, koncept mentalizácie, no najväčším benefitom je priestor na zdieľanie príbehov klientov, cez ktoré frekventanti nahliadajú do detského emočného sveta, lepšie mu môžu porozumieť a tak byť nápomocní dieťaťu aj jeho rodičom. Lektorskí tím ...

# zobrazení: 745

Terapia hrou a filiálna terapia

Dušana Priehradná
Kedy: od 13. 2. 2024 do 22. 1. 2025
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov… Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, ...

# zobrazení: 2701

Terapia hrou a filiálna terapia (v Košiciach)

Dušana Priehradná
Kedy: od 20. 2. 2024 do 28. 1. 2025
Kde: Košice

Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov… Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, ...

# zobrazení: 4251

Rodinná terapia a idividuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Dušana Priehradná
Kedy: od 23. 1. 2024 do 24. 2. 2026
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

„Kedysi som sa pýtal: Ako môžem vyliečiť či zmeniť tohto človeka? Dnes by som túto otázku položil inak: Ako môžem vytvoriť vzťah, ktorý tento človek môže využiť pre svoj osobný rast?“ Carl Rogers Obsah výcviku: - teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu - diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých - princípy a východiská nedirektívnej ...

# zobrazení: 4258

Systemický výcvik v rodinné terapii (postmoderní a dialogické přístupy)

Lucie Hornová
Kedy: od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2027
Kde: Vranov u Brna (Brno)

Dialogický institut pro psychoterapii (DIP) otevírá od září 2022 dlouhodobý, akreditovaný Výcvik v systemické rodinné terapii (postmoderní a dialogické přístupy). Výcvik má dvě větve: zdravotnickou vhodnou pro lékaře, psychology, zdravotní sestry a nezdravotnickou vhodnou pro sociální pracovníky, školní psychology, terapeuty, vychovatele, mediátory, kouče apod. Naučíte se pracovat nejen s ...

# zobrazení: 2616

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii

dagmara jurikovičová
Kedy: od 31. 5. 2022 do 31. 12. 2027
Kde: Bratislava

5,5 ročný výcvikový program s medzinárodnou aj národnou akreditáciou 2022-2028 Inštitút POPI-Slovensko s radosťou oznamuje, že otvára formálne štúdium - Diplomovaný výcvik v procesorientovanej psychológii (POP). Výcvik garantujú a vedú diplomovaní POP terapeuti a terapeutky, výcvikoví lektori a lektorky POPI-Slovensko a ďalší pozvaní zahraniční učitelia a učiteľky. Ďalší beh výcviku ...

# zobrazení: 3905

Výcvik v analytickej psychológii C.G. Junga

Jana Bryjová
Kedy: od 8. 9. 2023 do 8. 9. 2028
Kde: Pezinok, Poprad, Praha, Brno

Otvára sa nový běh výcviku v analytickej psychológii. Časť vzdelávania prebieha aj na Slovensku v Pezinku a v Poprade. Bližšie info ...

# zobrazení: 1908

[ < ] 1 2 3 [ > ]