Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 45 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

Tréning v terapii zameranej na emócie EFT s Lacom Timulákom

dagmara jurikovičová
Kedy: od 5. 9. 2024 do 8. 9. 2024
Kde: Bratislava

Pozývame Vás na 4-dňový intenzívny tréning v Terapii zameranej na emócie, ktorý povedie Laco Timuľák (profesor na Trinity College Dublin). Tréning je určený predovšetkým pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Účastníci sa zoznámia s teoretickými východiskami metódy EFT (Emotion Focused Therapy) a prakticky si osvoja psychoterapeutické metódy a techniky potrebné pre prácu s ...

# zobrazení: 2006

Metóda ROR-Méreiho prístup I Signovanie

Etela Mišaničová
Kedy: od 13. 9. 2024 do 14. 9. 2024
Kde: Bratislava

Milé kolegyne, milí kolegovia, Pozývame Vás na vzdelávací kurz ROR- Méreiho prístup I Signovanie, začiatok: 13.9.2024 o 9,00h. Garant: PhDr. Etela Mišaničová Lektori: PhDr. Etela Mišaničová doc.Mgr.art.Gajdošíková Zeleiová PhD Cieľová skupina: pre psychológov v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia; pre klinických psychológov Teoretická časť: Teoretické východiská práce s ...

# zobrazení: 21

Úvod do biodynamických masáží (Brno)

Tomáš Morcinek
Kedy: od 13. 9. 2024 do 15. 9. 2024
Kde: Brno

Víkendový úvod nabídne praktickou a sebezkušenostní formou výuku tří biodynamických masážních ošetření (plus případně některé další drobné techniky práce s dotekem). Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již dvanáctého opakování kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Je však možné se ho zúčastnit i ...

# zobrazení: 40

TRAUMA Z POHĽADU SÚČASNEJ PSYCHOANALÝZY

Ivana Gallová
Kedy: od 27. 9. 2024 do 28. 9. 2024
Kde: Štrbské Pleso

V spolupráci so psychoanalytikom a predsedom Českej psychoanalytickej spoločnosti PhDr. Martinom Mahlerom Vás pozývame na dvojdenný seminár na miesto, kde Sigmund Freud a Sándor Ferenczi spoločne diskutovali o pôsobení traumy a jej liečení psychoanalýzou. Lektor seminára PhDr. Martin Mahler pracuje v súkromnej psychoanalytickej praxi v Prahe, je tréningovým a supervíznym psychoanalytikom v ČPS. ...

# zobrazení: 41

Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 7. 10. 2024 do 8. 10. 2024
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov… Anotácia: House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, ...

# zobrazení: 7202

Práca s párom v konflikte.

Dušana Priehradná
Kedy: od 7. 10. 2024 do 9. 10. 2024
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Workshop je určený pre záujemcov z radov profesionálov v oblasti poradenstva a terapie, ktorí pracujú alebo začínajú pracovať s pármi v konflikte. Anotácia: Na tomto seminári sa budeme rozprávať o možnostiach práce s partnermi v procese párového poradenstva, ako aj o príkoriach a rizikách, ktoré táto práca prináša. Nedorozumenia, hádky, konflikty v partnerstve, neschopnosť riešiť problémy a ...

# zobrazení: 3115

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE

Eva Linhová
Kedy: od 13. 10. 2024 do 15. 10. 2024
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie sa budú stretnutia uskutočňovať ONLINE. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ...

# zobrazení: 14313

9. beh dlhodobého psychoterapeutickeho vzdelávania v Gestalt psychoterapii

Veronika Kuricová
Kedy: 22. 10. 2024
Kde: Herľany a Duchonka

Vážení kolegovia, Dialóg - Slovenský inštitút pre vzdelávanie v Gestalt terapii oznamuje otvorenie nového behu v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v Gestalt psychoterapii od októbra ...

# zobrazení: 375

SANDPLAYING – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii. (inovačné vzdelávanie)

Dušana Priehradná
Kedy: od 25. 9. 2024 do 23. 10. 2024
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Seminár je určený pre odborníkov z pomáhajúcich profesií (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník….) Práca v pieskovisku sa využíva pri diagnostike (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrajú s pieskoviskom a majú k dispozícii rôzne objekty, ...

# zobrazení: 8312

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa ONLINE

Dušana Priehradná
Kedy: od 18. 11. 2024 do 19. 11. 2024
Kde: Online cez Zoom

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, rodičov…. Anotácia: Vhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku ...

# zobrazení: 5695

Biodynamické masáže a práce s dotekem (Praha)

Tomáš Morcinek
Kedy: od 29. 11. 2024 do 1. 12. 2024
Kde: Praha

Víkendový úvod nabídne praktickou a sebezkušenostní formou výuku tří biodynamických masážních ošetření (plus případně některé další drobné techniky práce s dotekem). Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již dvanáctého opakování kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Je však možné se ho zúčastnit i ...

# zobrazení: 33

Vzťahová psychoterapia detí a adolescentov

Ivana Gallová
Kedy: od 22. 9. 2023 do 20. 12. 2024
Kde: Žilina

Účastníkom ponúkame komplexný a systematický pohľad na psychoterapiu detského klienta, opierajúci sa o psychoanalytické teórie, teóriu vzťahovej väzby, koncept mentalizácie, no najväčším benefitom je priestor na zdieľanie príbehov klientov, cez ktoré frekventanti nahliadajú do detského emočného sveta, lepšie mu môžu porozumieť a tak byť nápomocní dieťaťu aj jeho rodičom. Lektorskí tím ...

# zobrazení: 2100

Rodinná terapia a idividuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu (inovačné vzdleávanie)

Dušana Priehradná
Kedy: od 27. 1. 2025 do 29. 1. 2025
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

„Kedysi som sa pýtal: Ako môžem vyliečiť či zmeniť tohto človeka? Dnes by som túto otázku položil inak: Ako môžem vytvoriť vzťah, ktorý tento človek môže využiť pre svoj osobný rast?“ Carl Rogers Obsah výcviku: - teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu - diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých - princípy a východiská nedirektívnej ...

# zobrazení: 5162

Terapia hrou a filiálna terapia (inovačné vzdelávanie)

Dušana Priehradná
Kedy: od 3. 2. 2025 do 4. 2. 2025
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov… Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, ...

# zobrazení: 3525

Terapia hrou a filiálna terapia (v Košiciach) (inovačné vzdelávanie)

Dušana Priehradná
Kedy: od 11. 2. 2025 do 12. 2. 2025
Kde: Košice

Výcvikový program v rozsahu 112 hodín pre odborných zamestnancov určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov… Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, ...

# zobrazení: 4970

EFT tréinng pre odborníkov: Práca s poruchami príjmu potravy

dagmara Jurikovičová
Kedy: od 20. 2. 2025 do 22. 2. 2025
Kde: Online

SLOVENSKÝ INŠTITÚT TERAPIE ZAMERANEJ NA EMÓCIE VÁS POZÝVA NA EFT TRÉNING PRE ODBORNÍKOV: PRÁCA S PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY (SPEAKS) S ANNOU OLDERSHAW Pozývame vás na 3-dňový tréning v EFT pre prácu s anorexiou a poruchami príjmu potravy (PPP). Tréning prebehne online 20. – 22. Februára 2025 a bude tlmočený do slovenčiny. SPEAKS je model, ktorý čerpá prevažne z terapie zameranej na ...

# zobrazení: 83

Tréning "Solution focused approach"

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: od 6. 9. 2024 do 22. 2. 2025
Kde: Žilina

ÚSPORNÝ SPÔSOB MYSLENIA A KONANIA PRI EFEKTÍVNOM DOSAHOVANÍ PRETRVÁVAJÚCICH VÝSLEDKOV V ŤAŽKEJ SITUÁCII https://www.institutvap.sk/pripravujeme Od zakladateľov prístupu: Steve de Shazera, Insoo Kim Berg. Pre: pomáhajúcich profesionálov (psychológov, psychoterapeutov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, pracovníkov v oblasti psychosociálnej rehabilitácie, ...), manažérov, ...

# zobrazení: 798

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

Dušana Priehradná
Kedy: od 1. 4. 2025 do 3. 4. 2025
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Miesto: - priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – Československej armády 3, Martin 036 01 (v blízkosti Polikliniky ZŤS) Anotácia: Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o ...

# zobrazení: 6114

TRÉNING SOLUTION FOCUSED APPROACH 80+

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: od 4. 10. 2024 do 5. 4. 2025
Kde: Žilina

pre absolventov tréningu Solution Focused Approach, prípadne iného, porovnateľného tréningu po konzultácii s lektorom (pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať: institutvap@gmail.com) www.institutvap.sk Termíny: 04.-05.10.2024, 15.-16.11.2024, 10.-11.01.2025, 14.-15.02.2025 a 04.-05.04.2025 Kde: Slovenský Červený kríž, Žilina Cena: 1400 € Lektorka: Mgr. Katarína Bradáč, ...

# zobrazení: 161

2v1: Medzinárodné vzdelávanie "V dialógu" & Inovačné vzdelávanie v multidiscip. spolupráci

Lenka Martinkovičová
Kedy: od 20. 9. 2024 do 14. 6. 2025
Kde: Ružomberok (plus 1x Brno a 1x Bratislava)

Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi "V dialógu" patrí do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete (ICCP – International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices). Prebieha pod zastrešením našich partnerov Taos Institute (medzinárodný inštitút), Houston Galveston Institute (USA) a Narativ (ČR). Program reaguje na náš meniaci sa svet a ponúka ...

# zobrazení: 183

[ < ] 1 2 3 [ > ]