Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 55 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

DETI S KOMPLEXNOU TRAUMOU - VZDELÁVANIE A PRAX - INŠPIRÁCIE Z KANADY.

Daniela Husovská
Kedy: od 19. 10. 2023 do 20. 10. 2023
Kde: Konferencia sa uskutoční online cez aplikáciu zoom.

Experti a expertky venujúci sa traume hovoria o tom, že najzásadnejší traumatický zážitok v detstve nezvykne byť samotná traumatická spomienka, ale bytostný zážitok, že tu nikto nie je, že som v tom sám/sama. Liečivým sa potom stáva skúsenosť, že tu niekto so mnou je – niekto ma vidí, vníma, snaží sa pochopiť, zaujíma sa o mňa, považuje ma za hodnotného – vytvára so mnou spojenie = VZŤAH. ...

# zobrazení: 280

Rozhovor a sen v psychoterapii

Martin Zambor
Kedy: 20. 10. 2023
Kde: Bratislava

Človek je rozhovorom. Preto je rozhovor základným a prirodzeným „prostredím“, v ktorom sa deje náš život a v ktorom sa deje a uskutočňuje aj daseinsanalýza. Na stretnutí sa zoznámime s praktickou stránkou daseinsanalýzy, s rešpektujúcim, neexpertným, prirodzeným a pravdivým vedením rozhovoru, tzv. vrozumievaním. Dotkneme sa aj výkladu snov, v ktorom sa ukazuje, že nie je nutné hľadať paralely ...

# zobrazení: 48

Konference PCA 2023: VZTAH, jako dotek lidského bytí

Petr Grossmann
Kedy: od 20. 10. 2023 do 22. 10. 2023
Kde: Brno, Česká republika

Český institut PCA Brno pořádá v termínu 20. – 22. 10. 2023 konferenci na téma, které se stává hlavní výzvou pro společnost v 21. století. Je to vztah. Vztah jako podmínka sine qua non kvality jakékoliv odborné podpory, úzdravy, jako spouštěč procesu vnitřního hledání a objevování. A v neposlední řadě i jako základní, nutná podmínka prožitku doteku lidské blízkosti s její korektivní ...

# zobrazení: 237

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, krátkodobý výcvik, posledné voľné miesta!

Eva Linhová
Kedy: od 21. 10. 2023 do 22. 10. 2023
Kde: Košice

. Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je ...

# zobrazení: 15942

Práca s detskou kresbou - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 21. 10. 2023 do 22. 10. 2023
Kde: online

Kurz nie je akreditovaný SKP ani MŠ SR. Zameranie kurzu: Možnosti praktického využitia detskej kresby v psychodiagnostike - pohľad na kresbu ako na príležitosť nazrieť do inak ťažko dostupného vnútorného sveta dieťaťa. Na niekoľkých konkrétnych kresbách sa snažím poukázať na to,  že s detskou kresbou nie je možné pracovať mechanicky. Pri interpretácií je vždy potrebné vnímať každú kresbu v čo ...

# zobrazení: 13062

11. ROK ŽIVOTA AKO ZLOMOVÉ VÝVINOVÉ OBDOBIE: využitie kresby a imaginácie

Michaela Souček Vaňová
Kedy: od 2. 11. 2023 do 3. 11. 2023
Kde: Zvolen, Centrum Infanterra

Téma: Spracovanie nástupu vývinového konfliktu u 11-ročných detí prostredníctvom kresby a imaginácie Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka (www.reichelova.sk) Pozývame Vás na odborný seminár akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (10 kreditov). Začiatok je vo štvrtok 02.11. o 13:30, koniec v piatok 03.11. o 16:00. Program seminára a ...

# zobrazení: 55

Úzkostné a psychosomatické poruchy u detí

Katarína Mihinová
Kedy: od 4. 11. 2023 do 5. 11. 2023
Kde: online cez zoom

  Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníčky a účastníci najrprv zoznámili s prejavmi, etiológiou a funkciou úzkostných a psychosomatických porúch u detí. Počas prvého teoretického bloku sa zameriame na porozumenie funkciam symptómov porúch v rámci rodinného systému. Teoretický blok budú lektorky dopĺňať kazuistikami z praxe, na ktorých budú podrobnejšie ilustrovať  jednotlivé ...

# zobrazení: 5321

Úvodní víkend biodynamických masáží

Tomáš Morcinek
Kedy: od 3. 11. 2023 do 5. 11. 2023
Kde: Brno

Víkendový úvod nabídne praktickou a sebezkušenostní formou výuku tří biodynamických masážních ošetření (plus případně některé další drobné techniky práce s dotekem).Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vstupní branou do připravovaného již desátého opakování kurzu Biodynamické masáže a práce s dotekem. Každé z masážních ošetření bude nejprve ...

# zobrazení: 12

SANDPLAYING – využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii.

Dušana Priehradná
Kedy: od 4. 10. 2023 do 10. 11. 2023
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Seminár je určený pre odborníkov z pomáhajúcich profesií (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník….) Práca v pieskovisku sa využíva pri diagnostike (väčšie porozumenie situácií z pohľadu prítomných emócií, potrieb, zdrojov, posolstva atď.) aj na terapiu (liečbu). Dieťa/dospelý/rodina sa pri nej hrajú s pieskoviskom a majú k dispozícii rôzne objekty, ...

# zobrazení: 7307

ČO V ŠKOLE NEUČIA III. - Úvod do práce s detským a adolescentným klientom.

Ivana Gallová
Kedy: 10. 11. 2023
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 265

Přepis limbického otisku (online)

Tomáš Morcinek
Kedy: 11. 11. 2023
Kde: Online 14:30 - 18:30

Řízená imaginace zaměřená na budování vnitřních zdrojů inspirovaná metodou Eleny Tonetti - Vladimirové. Vychází z toho, že naše tělo i emoce reagují na živou představivost stejně, jako by to byla fyzická realita. Toho je možné využít, abychom doslova přepsali to, jak se do nás a do našeho těla otiskly naše dřívější zkušenostis tímto světem, především pak zkušenosti z doby početí, zrození a z ...

# zobrazení: 33

Grafomotorické praktikum

Jarka Barčíková
Kedy: 18. 11. 2023
Kde: Žilina

Cieľ kurzu: priviesť odborníkov pracujúcich s deťmi so špeciálnymi potrebami k hlbšiemu pochopeniu motorických a percepčných mechanizmov ako nevyhnutného predpokladu rozvíjania grafomotorických zručností. Náplň vzdelávacej aktivity: bude zameraná na metodickú podporu v teoretickej a praktickej oblasti, ktoré sa budú vzájomne prelínať. Teoretické penzum bude zahŕňať kľúčovú pojmológiu na ...

# zobrazení: 136

Zámerné sebapoškodzovanie u detí - webinár

Katarína Mihinová
Kedy: 25. 11. 2023
Kde: online

Seminár zoznámi účastníkov a účastníčky s definíciou, metódami a príčinami zámerného sebapoškodzovania. Informuje o ôsmych typoch motivácie k tomuto správaniu. Zaoberá sa vzťahom psychických porúch a sebapoškodzovania. Informuje o liečbe a výchovných postupoch ako takému správaniu u detí a adolescentov predchádzať. TERMÍN: 25.11.2023 (9,00 -12,30 hod. - 2x 90min. blok a prestávka) MIESTO: ...

# zobrazení: 462

TRÉNING PRE ODBORNÍKOV POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ V METÓDE AYRESOVEJ SENZORICKEJ INTEGRÁCIE, MAREC 2023 -

Alžbeta Poloňová
Kedy: od 1. 3. 2023 do 1. 12. 2023
Kde: Banská Bystrica

Pozývame Vás na tréning senzorickej integrácie. Lektorkou tréningu je HELENE GRABUSCHNIGG - viceprezidentka rakúskej organizácie Senzorickej integrácie GSIÖ. Inštruktorka SI/GSIÖ, absolvovala školenie SI na University of Southern California (LA). Profesiou je činnostná terapeutka so zameraním na senzorickú integráciu. Má dlhoročné skúsenosti s deťmi s poruchami zmyslového spracovania. Je ...

# zobrazení: 1108

Test ruky - online

Katarína Mihinová
Kedy: od 2. 12. 2023 do 3. 12. 2023
Kde: online

Obsahu kurzu: -       Zoznámenie sa s metódou -       Možnosti a obmedzenia využitia testu ruky -       Základné princípy a postup pri interpretácii -       Signovanie, návrhy doplňujúcich signatúr -       Nové možnosti kvalitatívnej interpretácie -       podrobný rozbor konkrétnych ukážok - konfrontácia s testom stromu a kresbou postavy  Popis metódy  Test ruky (Hand test, Bricklin, ...

# zobrazení: 23043

Tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry

dagmara jurikovičová
Kedy: od 12. 12. 2023 do 15. 12. 2023
Kde: Online

Tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry s psychologičkou Catalinou Woldarsky Meneses, Ph.D. Centre for Psychology and Emotional Health, Švajčiarsko Pozývame vás na 1-ročný tréning EFT-C s psychologičkou Dr. Catalinou Woldarsky Meneses. Tréning bude prebiehať online počas dvoch 4-dňových modulov a jedného 3-dňového modulu (spolu 11 dní výuky). Tréning bude tlmočený do slovenčiny. ...

# zobrazení: 75

ČO V ŠKOLE NEUČIA IV. - Úvod do práce s párom a párovej psychoterapie

Ivana Gallová
Kedy: 26. 1. 2024
Kde: Liptovský Mikuláš

Pozývame Vás na cyklus seminárov vytvorený pre absolventov psychológie a začínajúcich psychológov. Na stretnutiach sa zameriame na porozumenie role psychológa v začiatkoch praxe pri rôznych klientoch a v rôznych zariadeniach. Naším cieľom je podporiť začínajúcich kolegov, aby mali uchopený základný teoretický rámec pre porozumenie klientovi, terapeutickému vzťahu a situácii. Teoretické náhľady ...

# zobrazení: 89

Tréning Solution Focused Approach

Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z.
Kedy: od 29. 9. 2023 do 24. 2. 2024
Kde: Žilina

Tréning Solution Focused Approach v Žiline 29.09.-30.09.23, 03.11.-04.11.23, 01.12.-02.12.23, 12.01.-13.01.24, 23.02.-24.02.24 Tréning "SOLUTION FOCUSED APPROACH" ÚSPORNÝ SPÔSOB MYSLENIA A KONANIA PRI EFEKTÍVNOM DOSAHOVANÍ PRETRVÁVAJÚCICH VÝSLEDKOV V ŤAŽKEJ SITUÁCII Od zakladateľov prístupu: Steve de Shazera, Insoo Kim Berg. Pre: pomáhajúcich profesionálov (psychológov, ...

# zobrazení: 654

Dieťa a rodina v rozvode

Dušana Priehradná
Kedy: od 27. 2. 2024 do 29. 2. 2024
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

Anotácia:. Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené, môže sa stať, že sa manželstvo rozpadne, skončí rozvodom. Rodičia sú často zahltení svojimi starosťami a nevnímajú, čo sa deje s deťmi. Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma odohráva. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach ...

# zobrazení: 155

Vzťahová väzba v zážitkovej skupine (7 modulov)

Ivana Čergeťová
Kedy: od 8. 9. 2023 do 2. 3. 2024
Kde: Bratislava

Cieľom zážitkovej skupiny je prežiť integráciu teórie vzťahovej väzby do praktického zážitku na sebe v skupinocej dynamike. Vzťahový behaviorálny systém využijeme na prežívanie bezpečného prostedia v skupine. Použijeme princípy teórie vzťahovej väzby na zlepšenie kompetencií jednotlivcov na základe empatie, akceptácie a štýlov pripútania. Naučíme sa podporiť všímavosť vlastného tela v sociálnych ...

# zobrazení: 606

[ < ] 1 2 3 [ > ]