Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 37 príspevkov

[ < ] 1 2 [ > ]

Úzkostné a psychosomatické poruchy u detí

Katarína Mihinová
Kedy: od 5. 6. 2021 do 6. 6. 2021
Kde: online cez zoom

  Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníčky a účastníci najrprv zoznámili s prejavmi, etiológiou a funkciou úzkostných a psychosomatických porúch u detí. Počas prvého teoretického bloku sa zameriame na porozumenie funkciam symptómov porúch v rámci rodinného systému. Teoretický blok budú lektorky dopĺňať kazuistikami z praxe, na ktorých budú podrobnejšie ilustrovať ...

# zobrazení: 671

Familienbrett – rodinná doska – workshop

Mária Kopčíková
Kedy: 9. 6. 2021
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Familienbrett Familienbrett – Rodinná doska – je terapeutický materiál, vhodný na diagnostickú a terapeutickú prácu s deťmi a mládežou, s rodinami, ale aj s dospelými. Bola vyvinutá v systémovej rodinnej terapii, ale poskytuje široké spektrum využitia. Umožňuje zobraziť jednotlivé kľúčové osoby (v ...

# zobrazení: 248

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online

Monika Adamčíková
Kedy: 15. 6. 2021
Kde: online

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE Kedy: 15.6.2021 od 17:00 – 19:30Kde: ONLINECena: 29 Eur (v cene je lektorné a certifikát) Prihláška: https://www.mterapio.sk/event/receptivne-vyuzitie-hudby-pri-praci-nielen-s-detmi-online-3/ Účastnícky poplatok  29€  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 6813 7273 (SLSP). Do poznámky uveďte ...

# zobrazení: 726

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY

Dušana Priehradná
Kedy: od 12. 5. 2021 do 16. 6. 2021
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média - hra, kresba, piesok, symboly, iné ...

# zobrazení: 6076

INPP terapia neuromotorickej nezrelosti - ročný kurz

Monika Gregussová
Kedy: od 6. 10. 2020 do 17. 6. 2021
Kde: Bratislava

Kurz INPP terapia neuromotorickej nezrelosti je určený pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s príznakmi neuromotorickej nezrelosti alebo dospelými najmä so psychickými problémami. Frekventanti kurzu sa naučia používať diagnostické a terapeutické postupy vyvinuté v Inštitúte neurofyziologickej psychológie (INPP). Kurz pozostáva z 3 ...

# zobrazení: 1952

Skupinová práca. Teoretické východiská a nácvik skupinovej práce.

Anna Moravčíková
Kedy: 22. 6. 2021
Kde: Webinár

Vážení kolegovia, v prílohe Vám zasielame ponuku online webináru, ktorý sme pripravili pre pracovníkov pomáhajúcich profesií a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac o riešení závislostí. Webinár lektoruje doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra, ktorá má dlhodobú prax v oblasti riešenia závislostí a v lektorovaní vzdelávacích ...

# zobrazení: 226

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Mária Kopčíková
Kedy: od 28. 6. 2021 do 29. 6. 2021
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka. Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná. Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené ...

# zobrazení: 310

Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.

Mária Kopčíková
Kedy: 9. 7. 2021
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA. Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov v zásadách poskytovania krízovej intervencie, je pokračovaním workshopu Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie. Čo môžete očakávať? 8 ...

# zobrazení: 82

Krátkodobý výcvik v naratívnej terapii

Eva Linhová
Kedy: od 28. 8. 2021 do 29. 8. 2021
Kde: Košice a aj online cez Zoom

V obdobiach pretrvávania protiepidemických opatrení sa stretnutia budú uskutočňovať online na platforme Zoom. Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh ...

# zobrazení: 6459

Výcvikový program v ARTEFILETIKE

Bronislava Plešková
Kedy: od 25. 3. 2021 do 17. 9. 2021
Kde: Bratislava

Výcvikový program v ARTEFILETIKE   Akreditované vzdelávanie schválené MŠ SR pod názvom: Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole, číslo rozhodnutia o akreditácii 1786/2018 – KV.   Forma vzdelávania: 60 hodín – z toho 48 prezenčne, 12 hodín dištančnou ...

# zobrazení: 2714

RODINNÁ DOSKA - workshop

Beáta Urbancová
Kedy: 25. 9. 2021
Kde: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

  Online prihlásenie TU Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – pohľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti. „Familienbrett“ – Rodinná ...

# zobrazení: 204

Supervízny seminár ROR / Exner/, ucelený kurz

Katarína Petrová
Kedy: od 15. 11. 2020 do 17. 10. 2021
Kde: Prešov

V novembri 2020 zahajujem nový kurz ROR / Exner/ pozostávajúci z desiatich celodenných stretnutí, jeden krát za mesiac, v sobotu. V novembri a decembri 2020 prebehnú semináre online formou. Skupina je uzavretá , posledných 5 miest. Kurz je vedený tak, že je aj pre úplných začiatočníkov, pričom v priebehu seminárov budeme postupne pracovať s Vašimi protokolmi, zvládneme aplikáciu, signovanie, ...

# zobrazení: 1465

SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA, krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 11. 12. 2021 do 12. 12. 2021
Kde: Košice

V obdobiach nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výcvik prebiehať aj ONLINE. Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou ...

# zobrazení: 11361

VÝCVIK V TERAPII ZAMERANEJ NA EMÓCIE

dagmara jurikovičová
Kedy: od 14. 1. 2021 do 16. 1. 2022
Kde: Bratislava

Pozývame Vás na 12-dňový výcvik v Terapii zameranej na emócie s lektorom Ladislavom Timuľákom. Výcvik je rozložený do troch štvordňových stretnutí a je určený predovšetkým pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Účastníci kurzu sa zoznámia s teoretickými východiskami metódy EFT (Emotion Focused Therapy) a osvoja si prakticky psychoterapeutické metódy a techniky potrebné pre prácu s ...

# zobrazení: 2290

Ročné vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou

Zuzana Tatárová
Kedy: od 28. 5. 2021 do 5. 6. 2022
Kde: Košice

  Inštitút terapie hrou ponúka posledné voľné miesta na ročnom vzdelávaní v terapii hrou v Košiciach a Plzni pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, logopédov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi.   Inštitút terapie hrou už 10 rokov v SR a 5 rokov v ČR ponúka vzdelávanie v terapii hrou a filiálnej terapii, ktoré je ...

# zobrazení: 536

Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve

Eva Uhríková
Kedy: od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2022
Kde: online alebo 4 stretnutia v 4 mestách SR (BA, NMnV, ZA, LM)

ZAUJÍMA VÁS TÉMA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A ROZVOJ KARIÉROVÝCH ZRUČNOSTÍ? Prostredníctvom vzdelávacieho programu Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve budeme spolu rozvíjať dialogické, facilitačné, supervízne a mentoringové zručnosti metodicko-koordinačnej podpory v oblasti kariérového poradenstva a výchovy na školách a v školských  zariadeniach ako aj ...

# zobrazení: 1053

CERTIFIKOVANÝ TROJROČNÝ TRÉNING V POP

dagmara jurikovičová
Kedy: od 23. 9. 2021 do 27. 9. 2024
Kde: Bratislava

  Trojročný program je vhodný pre profesionálov a profesionálky pracujúce v pomáhajúcich profesiách, v koučingu, poradkyne a poradcov, pre ľudí ktorí pracujú v oblasti organizačného rozvoja a facilitácie.   O POP - Procesovej práciProcesová práca sa díva na život človeka ako na dynamický proces, je založená na myšlienke rešpektovania a podpory celého procesu. V centre práce je zvedomovanie ...

# zobrazení: 384

[ < ] 1 2 [ > ]